Menu
Foto: Geir Olsen / NTB

Varsel om flomfare

Det er sent ut varsel om flomfare i høyfjellet i Sør-Norge.

Av Egil M Solberg | 23.06.2022 12:05:17

Flomvarsel: Det er sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for høyfjellet i Sør-Norge.

Høye temperaturer gir kraftig snøsmelting og raskt økende vassdrag.

Det er fra lørdag morgen til søndag morgen at faren er størst ifølge varselet.

Faren øker utover lørdag ettermiddag.

Det er fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Det er først og fremst områder over 2000 meter som er utsatt.

Flere nyheter: