Menu
Dette bildet er fra Vatnedalsvatn, det største magasinet i Otravassdraget, i august 2022. Fyllingsgraden i dette området var da litt over 50 prosent, mens den nå er 52,9. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Varmere vær ga økt snøsmelting og mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene er nå nesten 40 prosent, noe som er over medianen på denne tiden av året, men i Nord-Norge er den langt under.

Av NTB | 22.05.2024 19:09:37

Økonomi og næringsliv: I vannmagasinene i prisområde 4, som omfatter hele Nord-Norge, altså Nordland, Troms og Finnmark, var fyllingsgraden i uke 20 på kun 25,7 prosent. Det er langt under medianen for de siste 20 årene på 38,3. Men også i Nord-Norge økte fyllingsgraden den siste uken. Bunnmålet hittil i år var uke 19 med 20,6 prosent.

NVE forteller i sin rapport om kraftsituasjonen at det er snøsmelting på grunn av varmt vær over hele landet som førte til økt tilsig til vannmagasinene. Magasinfyllingen økte med 8 prosentenheter.

Tilsiget førte også til høy produksjon av uregulerbar vannkraft. Sammen med lavere forbruk bidro det til at kraftprisene gikk ned i alle prisområdene og endte på omtrent det halve av uken før.

Stort kraftoverskudd og lave priser i Nord-Sverige (SE1 og SE2) ga høy import til Midt- og Nord-Norge. Ikke siden uke 5 har det vært høyere nettoimport av kraft til områdene nord i Norge, skriver NVE.

Selv om det var en kraftig økning i vindkraftproduksjonen i Danmark, gikk den samlede produksjonen i Norden ned. Til tross for dette økte nettoeksporten ut av Norden fordi nedgangen i forbruket var større enn nedgangen i produksjonen. Periodevise flaskehalser til kontinentet bidro til at prisene i Norden var lavere enn på kontinentet.

(©NTB)

Flere nyheter: