Menu
FOTO: AF Miljøbase Vats

Utvidelsesplaner for havvind godkjent

Tirsdag sa formannskapet enstemmig ja til et planprogram for utvidelse av AF Miljøbase Vats-anlegget på Raunes i Vatsfjorden for havvind.

Av Egil M Solberg | 14.06.2024 18:45:41

Havvind: Formannskapet i Vindafjord kommune godkjente tirsdag enstemmig et planprogram for utvidelse av AF Miljøbase Vats.

Dette programmet legger grunnlaget for å utvikle en reguleringsplan for anlegget på Raunes i Vatsfjorden.

Vindafjord har allerede to anlegg som kan bli viktige for bygging og sammenkobling av flytende havvindmøller, noe som understreker regionens betydning i den fremtidige havvindutviklingen.

Vedtaket markerer et viktig skritt mot å styrke Vindafjord som en sentral aktør innenfor det grønne skiftet og fornybar energi.

Flere nyheter: