Menu
Flere forslag om endringer i regelverket for drosjer ble presentert fredag. Et av forslagene er en plikt om at drosjene må være tilknyttet en drosjesentral. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Utvalg foreslår flere endringer i regelverket for drosjer

Flere forslag om endringer i regelverket for drosjer ble presentert fredag. Et av forslagene er en plikt om at drosjene må være tilknyttet en drosjesentral.

Av NTB | 30.06.2023 10:29:03

Økonomi og næringsliv: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mottok fredag drosjeutvalgets utredning.

Utvalget foreslår at samtlige innehavere av drosjeløyve skal være tilknyttet en drosjesentral. Betaling for all løyvepliktig transport skal registreres i taksameteret slik at det blir registrert hos sentralen løyvehaveren er knyttet til, kommer det fram i rapporten.

Sentralen skal også kunne samle inn, lagre og sende informasjon til myndighetene om løyvehavere som er tilknyttet sentralen, posisjonsdata for drosjeturer og priser.

Drosjesentralen skal sikre at innehaverne følger regelverket, samt ha en klageordning, foreslår utvalget.

– Senterpartiet mener det haster å få innført sentraltilknytningsplikten og ønsker også at man snarest får innført driveplikt og regulering av antall løyver, slik at man kan sikre en oversiktlig og mer seriøs bransje, sier Sande.

– Markedet flommer over av biler i byene, mens det mangler drosjer i andre deler av landet. Samtidig mangler mange sjåfører en lønn de kan leve av. Det viktigste gjenstår, nemlig å innføre driveplikt i distriktene og en begrensning i antall drosjer. Stortinget har lovet å gjøre det før nyttår. Det må vi holde, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen til NTB.

Medlem av transportkomiteen, Høyres Liv Kari Eskeland, sier til NTB at det nå er viktig å fortsette jobben med å forbedre drosjemarkedet.

– Utvalget foreslår ikke en full reversering av vår drosjereform fra 2020. Utvalget foreslår riktignok en tilknytningsplikt til drosjesentral, som er en innstramming, men det åpnes for flere typer drosjesentraler. Utvalget foreslår dermed ikke å gjeninnføre den tilknytningsplikten vi fjernet i vår reform, som var et viktig etableringshinder, sier hun.

Det stilles også krav til drosjesentralen, som må ha løyve. For å få det må søkeren også ha god vandel, tilfredsstillende økonomi og drive en faktisk og varig virksomhet i Norge.

Stortingsrepresentant Erling Sande (Sp), som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, mener utvalgets innstilling er en sterk støtte til partiets syn på sentraltilknytningsplikt.

Samferdselspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt mener utvalget har kommet med mange gode forslag.

(©NTB)

Flere nyheter: