Menu
Sykehus-Norge og finansieringen av den har vært under lupen. Foto: Lise Åserud / NTB

Utvalg foreslår å legge om måten sykehusene finansieres på

Et ekspertutvalg foreslår en rekke endringer for Sykehus-Norge. Blant annet mener de finansieringen må legges om, og at noen prosjekt kanskje må vurderes på ny.

Av NTB | 27.03.2023 11:54:08

Politikk: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok mandag formiddag rapporten som tar for seg sykehus og spesialisthelsetjenesten. Utvalget foreslår:

* Å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp.

* Mer gunstig finansiering når sykehus skal bygges.

* Bedre samspill mellom kommunehelsetjenesten og sykehus.

* Større demokratisk medvirkning.

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Sykehusutvalget. Jeg er glad for at utvalget er samstemte om en rekke forslag som kan bidra til å styrke vår felles helsetjenestene ved å gjøre styringen i helseforetaksmodellen bedre, sier Kjerkol i en pressemelding.

«Det er risiko for at nye sykehusbygg blir planlagt og dimensjonert ut fra hva man på kort sikt tror lar seg realisere innenfor eksisterende økonomiske rammer og planforutsetninger. Dette kan føre til at nye bygg ikke blir dimensjonert ut fra hva som reelt sett er behovet eller ønskelig i et langsiktig perspektiv», skriver utvalget ifølge VG.

De legger til at rammefinansiering, istedenfor stykkprisfinansiering, kan gjøre økonomifokuset mindre – altså at man gir mindre oppmerksomhet til aktivitetene som særlig gir inntekter.

Det er professor Jon Magnussen som har ledet utvalget, som ble satt ned i februar i fjor. I mandatet het det at staten skal være eier av sykehusene, men at det skulle være regional styring. Regjeringen var også opptatt av å se på endringer for å sikre demokratisk forankring. I tillegg ble utvalget bedt om å se på endringer som kan redusere uheldige utslag av markedstenkning.

Rapporten blir nå sendt på høring. Regjeringen skal så legge fram sine forslag, som vil bli presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den blir lagt fram for Stortinget før jul.

– Og da inkluderer jeg søndag, julaften, langfredag, 17. mai og Svenska flaggans dag, sier han til latter fra salen.

Utvalget ser også på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester og begrunner dette med at pasienter med mer komplekse tilstander enn før, skrives ut fra sykehuset og overlates til kommunene.

«Kvaliteten på samhandlingen mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten varierer, og at den i flere tilfeller er for dårlig», står det i rapporten.

Utvalget sier det kan være grunn til å gjøre nye vurderinger av noen planlagte prosjekter.

På pressekonferansen om rapporten mandag sier Magnussen at det i gjennomsnitt er en sak om spesialisthelsetjenesten i Stortinget minst én gang om dagen.

(©NTB)

Flere nyheter: