Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Utsira kommune omstiller for helse og omsorg

Kommunene i Rogaland står overfor store demografiske endringer, og Utsira er blant dem som allerede har begynt å omstille.

Av Egil M Solberg | 01.07.2024 21:14:45

Eldrebølgen: Tall fra KOSTRA viser at Utsira har økt sine bevilgninger til helse og omsorg med 10,22 prosent årlig i perioden 2020-2023, mens grunnskole og barnehage kun har fått en økning på 4,08 prosent.

Denne prioriteringen er nødvendig for å møte en aldrende befolkning. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det i 2030 være flere eldre enn barn i Norge for første gang. Dette vil føre til økt behov for pleie- og omsorgstjenester, mens behovet for tjenester innen oppvekstsektoren vil avta.

I Utsira har omstillingen allerede begynt. Kommunen må bruke en større del av ressursene på helse og omsorg for å håndtere det økende antallet eldre. Selv om det er utfordrende, viser KOSTRA-tallene at Utsira, sammen med andre kommuner med begrensede økonomiske ressurser som Randaberg og Strand, har startet denne nødvendige omfordelingen av ressurser.

Omstillingen er krevende, men helt nødvendig for å møte framtidens behov, opplyser Utsira kommune ifølge Statsforvalteren i Rogaland.

Flere nyheter: