Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Utsetter prisøkning på plastposer

Medlemmene i Handelens Miljøfond har nå vedtatt å utsette kontingentøkningen på plastposer som var planlagt 1. januar. - Forbrukerne endret vaner mye fortere enn vi så for oss.

Av Egil M Solberg | 01.12.2023 10:47:13

Plastposer: Medlemmene i Handelens Miljøfond har nå vedtatt å utsette kontingentøkningen på plastposer som var planlagt 1. januar.

Siden august har det vært en reduksjon i plastposeforbruk på nær 40 prosent, og nedgangen ser ut til å fortsette.

– De nyeste tallene viser at vi har redusert forbruket vårt med nesten 60 millioner poser sammenlignet med samme periode i fjor. Både medlemmene våre og norske forbrukere har endret vaner i rekordfart. 40% reduksjon er en utrolig omstilling, og det på bare fire måneder, forteller daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind.

Ønsker mest mulig ombruk

For å få størst mulig miljøeffekt må plastposene erstattes av ombruksløsninger som handlenett, sekk og veske. Selv om mange har endret vaner, er det fremdeles forbrukere som trenger tid til å endre vanene sine. I perioder har også butikkene vært tomme for både handlenett og avfallsposer på rull og noen butikker har gått over til å selge papirposer i stedet.

– Vi ønsker ikke å skru til for hardt og for fort, da risikerer vi at noen velger engangsløsninger som papirposer eller andre “snarveier” i stedet. Når forbruket allerede er redusert med nesten 40%, ønsker vi å la de andre tiltakene våre virke og la handelen og forbrukerne omstille seg, før vi øker kontingenten på nytt, da senest 30. juni i 2024, sier Lind.

Fondet får bedre tallgrunnlag for hver måned som går frem mot 2025. Den kunnskapen vil fondet bruke til å iverksette de tiltakene som trengs, for å oppnå den ønskede reduksjonen i plastposeforbruket.

«Det store posekuttet» fortsetter

Under paraplyen «Det store posekuttet» gjennomfører både Handelens Miljøfond og medlemmene deres en rekke tiltak for å hjelpe folk med å gå over til ombruksløsninger og avfallsposer på rull. Dette arbeidet fortsetter akkurat som før med handlingskampanjer, veiledning i butikk, incentivordninger for flinke forbrukere og testing av nye løsninger på kjøpesentere og i butikkene.

– Vi er på god vei, men vi er ikke i mål enda. Så vi følger utviklingen tett og iverksetter kontingenthevingen når den trengs, og senest 1. juli 2024, fortsetter Lind.

Handelens Miljøfond

● Handelens Miljøfond er Norges løsning for å nå EUs krav om 40 poser per
innbygger per år, og handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer
knyttet til plast.
● Fondets midler er øremerket til å bekjempe plastens miljøproblemer, og støtter
blant annet rydding av plastavfall langs hele norskekysten
● 1. august 2023 økte kontingenten medlemmene betaler til Handelens Miljøfond
fra 1 til 2 kroner per plastpose
● 60 millioner plastposer tilsvarer over 1 000 tonn plast
● Les mer på handelensmiljofond.no og posekuttet.no

Flere nyheter: