Menu
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mottok onsdag utredninger fra transporetatene om Nord-Norge. De anbefaler tiltak med en prislapp på 184 milliarder kroner, men ikke å bygge den mye omtalte Nord-Norgebanen. Her hilser Nygård på Anders Kirsebom fra Avinor. Bak f.v.: Svein Martin Tønnesen fra Kystverket, jernbanedirektør Knut Sletta og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Fritz Hansen / Fremover / NTB

Utredning: Nord-Norgebanen vil være dårlig nytt for klimaet og reindriften

Å bygge Nord-Norgebanen vil ha negative virkninger for natur og miljø, klimagassutslipp og reindrift og urfolks rettigheter, slår Jernbanedirektoratet fast.

Av NTB | 27.09.2023 16:02:29

Politikk: Nytten av et nytt togstrekk er en brøkdel av investeringskostnadene, slo prosjektleder Madeleine Kristiansen i Jernbanedirektoratet fast da de leverte sin konklusjon onsdag.

På oppdrag fra regjeringen har direktoratet sett på fordelene og ulempene med å forlenge Nordlandsbanen til Tromsø og en sidelinje til Harstad. Det ville koste 281 milliarder kroner, ifølge deres beregninger.

I tillegg til å være dyrt, mener direktoratet at en utbygging vil ha store negative ringvirkninger.

– En ny Nord-Norgebane har svært negative virkninger når det kommer til natur og miljø, klimagassutslipp og reindrift og urfolks rettigheter, sa Kristiansen.

Utredningen ble overlevert til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) onsdag.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i innholdet i utredningene og hvordan regjeringen stiller seg til det nå. Vi skal sette oss inn i rapportene og ta de med oss videre i vårt arbeid, sa Nygård.

Han varslet at rapporten vil bli sendt på høring, sammen med en utredning av transporttiltak for hele Nord-Norge, som en rekke etater står bak. Kostnadene fra tiltakene anslås til 184 milliarder kroner.

De to rapportene ble lagt fram i Narvik onsdag.

Senterpartiet slo fast før valget i 2021 at de vil komme i gang med byggingen. Også SV vil ha togstrekket på plass.

En full utbygging av Nord-Norgebanen er det dyreste alternativet i Jernbanedirektoratets utredning. Uten avstikkeren til Harstad vil utbyggingen koste 234 milliarder, mens en bane kun mellom Narvik og Tromsø koster 111 milliarder.

– Samfunnet vil få mest igjen for å jobbe videre med et betydelig løft for eksisterende banestrekninger i nord, og se dette i sammenheng med andre transportformer for å sikre et godt transportsystem i hele Nord-Norge, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Det er ikke første gang at bygging av Nord-Norgebanen er utredet. Jernbanedirektoratet beregnet i 2019 at det ville koste minst 113 milliarder kroner å forlenge Nordlandsbanen til Tromsø. Også den gang mente Jernbanedirektoratet at banen ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Selv om jernbanetrafikk i seg selv er klima- og miljøvennlig, viser beregningene at utslippene i anleggsfasen vil bli så store at de aldri vil kunne tjenes inn i analysefasen på 75 år, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen gått inn for å «gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen.»

Jernbanedirektoratet anbefaler i stedet å satse på de eksisterende jernbanestrekningen i nord, Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Flere nyheter: