Menu
Astrid Uhrenholdt Jacobsen og resten av utøverkomiteen beklager håndteringen av Russland-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utøverkomiteen beklager i Russland-saken: – Burde utført et mer systematisk kartleggingsarbeid

Utøverkomiteen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen beklager overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere.

Av NTB | 28.01.2023 15:35:09

Sport: – Basert på de siste dagers diskusjoner og medieoppslag ønsker utøverkomiteen å komme med en beklagelse, skriver komiteen i en pressemelding.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet onsdag for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett. I begrunnelsen ble det blant annet vist til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsket å se på mulighetene for dette.

På møtet hvor det ble vedtatt, representerte Uhrenholdt Jacobsen de norske utøvernes mening. Etter møtet kom det fram at hun hadde tatt til orde for en diskusjon om utestengelsen av russiske utøvere.

– Utøverkomiteen ble bedt om å delta i en pågående internasjonal konsultasjonsprosess om idrettsdeltakelse sett i lys av situasjonen i Ukraina og alle sanksjoner og anbefalinger som ligger fast, skriver komiteen og fortsetter:

– Det er viktig å presisere at leder aldri har formidlet at det forelå noe vedtak i den norske utøverkomiteen, slik at leders bidrag i konsultasjonsprosessen var av overordnet prinsipiell karakter uten å forskuttere noen løsning.

– Sett i ettertid er saken av en slik karakter at utøverkomiteen burde utført et mer systematisk kartleggingsarbeid blant våre medlemmer før vår deltakelse i de internasjonale fellesskapene. Slik kunne vi formidlet et tydelig standpunkt, hvis det hadde vært ønske om det, skriver komiteen.

– Det vil bli gjennomført en høringsrunde før utøverkomiteen uttaler seg om problemstillingen på vegne av norske toppidrettsutøvere.

Jacobsen har tidligere i uken uttalt at er problematisk å utestenge russiske og belarusiske utøvere.

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass, sa Uhrenholdt Jacobsen til NRK og fortsatte:

– Det er også brudd på menneskerettighetene. Det jeg har gjort er å ta til orde for en diskusjon.

Fredag kveld fortalte Skarstein at hun ikke er helt enig med komitélederen.

– Ja, vi har vel litt ulik inngang der. Astrid har forfektet en mer overordnet og prinsipiell inngang til spørsmålet, og det tror jeg er klokt. Samtidig kan vi ikke se bort fra de praktiske og realpolitiske konsekvensene av denne situasjonen, sa Skarstein.

Watterdal i utøverkomiteen trakk seg som varamedlem i Norges idrettsforbunds styre i mars 2022 på bakgrunn av utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

Jacobsen har fått massiv kritikk av flere norske utøvere som mener at Norge burde ta større avstand til russiske og belarusiske utøvere så lenge krigen fortsatt pågår.

Sammen med Jacobsen sitter også Anna Margrete Sletsjøe (nestleder), Aida Dahlen, Anita Yvonne Stenberg, Birgit Skarstein, Lena Schrøder, Sarah Louise Rung, Stian Skjerahaug og Øyvind Watterdal i utøverkomiteen.

(©NTB)