Menu
Utestedet Festiviteten Bar & Scene møter i neste uke staten i Oslo tingrett etter at de har saksøkt Diskrimineringsnemnda etter at de ble felt for aldersdiskriminering. Foto: Geir Olsen / NTB

Utested saksøker staten for å få beholde 23-årsgrense

I januar ble Festiviteten Bar & Scene i Hamar felt i Diskrimineringsnemnda på grunn av sin aldersgrense på 23 år. Nå har utestedet saksøkt staten.

Av NTB | 28.09.2023 14:22:45

Sosiale forhold: Det var i fjor sommer at en kvinne ble nektet inngang på Festiviteten Bar & Scene i Hamar fordi hun var under 23 år. Kvinnen klaget inn utestedet til Diskrimineringsnemnda, og 18. januar i år kom nemnda fram til at Festiviteten driver med aldersdiskriminering.

De mener at aldersgrensene etter lovverket kun kan følge aldersgrensene for alkoholservering, som er på 18 og 20 år.

De vedtok at Festiviteten måtte betale 2000 kroner i dagbøter hvis de ikke stanset bruken av 23 års aldersgrense innen 30. januar.

Nå har utestedet saksøkt staten ved Diskrimineringsnemnda, og onsdag i neste uke møter de Regjeringsadvokaten i Oslo tingrett.

– Men generelt mener vi at det har utviklet seg en praksis i Diskrimineringsnemnda som vi mener ikke er i tråd med lovens formål, sier han.

I sluttinnlegget før rettssaken krever Portvik at Diskrimineringsnemndas vedtak blir kjent ugyldig, og at det utgjør en lovlig forskjellsbehandling.

– Særaldersgrenser ved utesteder ivaretar flere saklige formål. Næringsdrivendes selvbestemmelsesrett er i seg selv et saklig formål. Aldersgrensene er også av stor betydning for utestedenes økonomi, skriver Portvik.

«O’Learys opplevde en nedgang i omsetning. De ansatte rapporterte også om mer uvøren opptreden blant gjestene, samt et fiendtlig miljø – både gjestene imellom og overfor de ansatte. Det var også en rekke gjester fra det vanlige klientellet som forlot stedet.», skriver han.

Ifølge advokaten falt omsetningen ved O’Learys med over 45.000 kroner, tilsvarende 29 prosent av normal inntjening en lørdag.

«Lørdagen etter, med aldersgrense 23 ved Festiviteten, steg omsetningen på O’Learys med over 60.000 kroner, tilsvarende 54 prosent økning fra den foregående helgen.».

I sluttinnlegget understreker advokatfullmektig Portvik samtidig at Festiviteten bare er ett av to utesteder i Hamar, og at de er et samlet konsept sammen med O’Learys.

«Om Festiviteten ikke kan ha 23-års aldersgrense, vil Hamars voksne befolkning – særlig de unge voksne – miste en sentral sosial møteplass og et viktig kulturtilbud.»

– Staten har vist til at lovgiver har uttalt i forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven at øvre- og nedre aldersgrenser på utesteder (som ikke har grunnlag i grensene for alkoholservering) i utgangspunktet er ulovlig forskjellsbehandling, skriver Jahren i en sms til NTB.

Hun skriver at spørsmålet er om saksøker har sannsynliggjort et «saklig formål» for å forskjellsbehandlingen i dette konkrete tilfellet, og om forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå dette formålet.

– Staten mener det ikke er tilfellet, skriver Jahren.

Hun skriver i sitt sluttinnlegg med henvisning til poenget om nedgangen til omsetningen hos O’Learys at «Etter statens syn kan ikke hensynet til et annet utesteds-/selskaps økonomi anses som et saklig formål for Festivitetens forskjellsbehandling.».

Hun mener også at Festiviteten kan gjøre omstillinger som å endre på musikk og interiør, ta inngangspenger eller justere prisnivået på drikkevarene for å kompensere for å omstille seg etter en endring av aldersgrensen.

Advokatfullmektig Trym Bjørndal Portvik, som representerer Festiviteten, sier til NTB at han ikke vil forhåndsprosedere saken.

Advokat Georg Abusdal Engebretsen, som også representerer Festiviteten, skriver i sin bemerkning til Diskrimineringsnemndas avgjørelse at utestedet lørdagen etter at de ble klaget inn, senket aldersgrensen til 20 år som en test i samråd med naboutestedet O’Learys. De to utestedene har samme eiere, men O’Learys har 20 års aldersgrense og normalt et yngre klientell.

Advokat Hanne Jahren hos Regjeringsadvokaten ber på sin side om at staten frifinnes.

(©NTB)

Flere nyheter: