Menu
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varsler en ekstern gjennomgang av utenlandsadopsjoner til Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utenlandsadopsjoner skal granskes eksternt

Et eksternt utvalg skal nå granske utenlandsadopsjoner til Norge, varsler barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Av NTB | 20.01.2023 16:55:35

Sosiale forhold: – Jeg ser at det er behov for allerede nå å gå ut og si at det også blir en ekstern gransking av adopsjonene. Jeg ser at det er nødvendig for å skape tillit og legitimitet, sier Toppe til VG fredag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har allerede varslet at de skal sette i gang en slik granskning. Bufdir skal også lede arbeidet med utvalget eller kommisjonen som Toppe varsler nå, men flere foreninger for utenlandsadopterte har varslet at de ikke hadde tillit til at Bufdir skulle gjennomføre en ren intern granskning.

Utvalget som settes ned vil gå gjennom historiske adopsjoner fra alle aktuelle land, tilbake i tid og fram til i dag. Toppe anslår at de vil gå tilbake til 80-tallet, og kanskje også 70-tallet. De skal etter planen legge fram sine svar i 2024.

Toppe åpner også for at utvalget kan se på enkeltsaker, dersom det blir nødvendig.

– Dersom det er tilfellet at regjeringen nå vil ha en ekstern granskning er det bra. Det er ingen skam å snu selv om det tok tid. Hele det politiske spekteret bør stå på barna og familienes side i denne saken og det bør være i alles interesse at saken granskes fra eksterne, bare dette vil kunne gi tillit, sier familiepolitisk talsperson Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet.

– Jeg er glad for at statsråden nå lytter til Høyre, Frp og SV og gjennomfører en ekstern granskning. Avsløringene rundt adopsjonssakene har vært svært alvorlige og en ekstern gransking er eneste måten for å sikre at det ikke blir stilt tvil om resultatet, sier familiepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre.

– Jeg tar denne saken på stort alvor, og har hele tiden vært åpen for å gjennomføre en ekstern gransking. Jeg har hatt møte med flere av de adoptertes organisasjoner, og oppfattet at ekstern gransking har vært et veldig tydelig krav. Historiene til de adopterte som har stått fram i mediene den siste tiden har gjort stort inntrykk på meg. Derfor setter jeg i gang denne eksterne granskingen tidligere enn planlagt. Det mener jeg er viktig for å sikre at dette arbeidet får nødvendig legitimitet, sier Toppe i en pressemelding.

Siden slutten av 60-tallet er mer enn 20.000 barn adoptert fra utlandet til Norge. Men de siste 10–15 årene har antallet utenlandsadopsjoner falt betydelig.

Flere nyheter: