Menu
I forslaget som ble sendt på høring i fjor, foreslo direktoratet å sette opp fraværsgrensen til 15 prosent, la alt fravær telle likt og innføre egenmeldingsordning. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Utdanningsdirektoratet vil beholde dagens fraværsgrense

Utdanningsdirektoratet vil beholde dagens fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent. Dermed skrotes forslaget de sendte på høring om nye fraværsregler.

Av NTB | 30.05.2024 06:23:19

Politikk: Direktoratet foreslår også at elever fortsatt kan søke om fri uten at fraværet blir registrert, skriver NRK.

– Vi bevarer dagens system, men går inn i noen utredningsspor av enkeltelementer, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

I forslaget som ble sendt på høring i fjor, foreslo direktoratet å sette opp fraværsgrensen til 15 prosent, la alt fravær telle likt og innføre egenmeldingsordning.

Dette forslaget møtte stor motstand, og Utdanningsdirektoratet sender torsdag følgende forslag til Kunnskapsdepartementet:

* Dagens ordning med 10 prosent fraværsgrense videreføres

* Eleven kan unntas visse typer fravær mot dokumentasjon

* Elevene skal være mest mulig på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til NRK at hun er glad for at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et nytt forslag etter stor motstand under høringen.

Flere nyheter: