Menu
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) synes det er spennende at lønnsveksten for ledere i statlige selskaper har vært lavere enn for folk flest i 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

Utbytterekord for staten og kraftig lønnsøkning for flere ledere i fjor

Statens eierskap i 69 ulike selskaper ga et utbytte på 112 milliarder kroner i 2022, nær en dobling fra året før. Lønna økte kraftig for flere ledere.

Av NTB | 15.06.2023 08:59:56

Arbeidsliv: Verdien av statens eierandeler i selskapene var på 1.450 milliarder kroner ved utgangen av 2022, ifølge Statens eierrapport, som NRK har fått tilgang til. Rapporten presenteres torsdag.

– Utbyttene er betydelige og kommer hele samfunnet til gode. Midlene gjør det mulig blant annet å investere i det norske velferdssamfunnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til rikskringkasteren.

Equinor står for mer enn halvparten – 768 milliarder kroner. Samlet har verdien av statens eierskap økt med 271 milliarder kroner siden 2021.

En rekke toppsjefer fikk en kraftig lønnsøkning i fjor, deriblant Equinor-sjef Anders Opedal. Han fikk samlet en godtgjørelse på 19,6 millioner kroner, opp 10,9 prosent fra 2021. Den største økningen i 2022 fikk Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. Hun fikk inn 15,7 millioner kroner i samlet godtgjørelse, opp 28,5 prosent fra 2021.

Sjef for Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, fikk nær 10 millioner kroner i fjor, opp 4 prosent. DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15,4 millioner kroner, opp 2,7 prosent.

Nammo-sjef Morten Brandtzæg fikk økt sin godtgjørelse med hele 11,7 prosent i fjor, til om lag 11 millioner kroner. Godtgjørelse omfatter blant annet fastlønn, opptjent bonus og pensjonskostnader.

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har topplederne i snitt hatt lavere lønnsvekst enn snittet av befolkningen i 2022. Mens sjefenes lønnsvekst var på 3,3 prosent, var lønnsveksten for folk flest 4,3 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: