Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ustabile strømpriser i mange år fremover

Omleggingen til vind- og solkraft vil kunne gjøre strømprisene uforutsigbare med store svingninger i mange år fremover. Aktivisme mot kraftutbygging vil også kunne gi vedvarende høye strømpriser.

Av Egil M Solberg | 15.03.2023 18:35:52

Strømkommentar: Energisystemet i Norden og Europa legges om i rekordfart og er på vei mot å bli utslippsfritt.

Det innebærer mye høyere kraftforbruk, som i stor grad dekkes av ny vindkraft og solkraft. Det viser Statnetts langsiktige markedsanalyse (LMA) for 2022-2050.

Både i Europa og Norden er det et stort behov for ny utslippsfri kraftproduksjon for at klimamålene skal nås og til ny industri- og næringsutvikling.

Sammenlignet med forrige analyse forventer Statnett nå høyere forbruksvekst både i Norge og de øvrige nordiske landene. I analysen antar de en dobling av kraftforbruket i Norden frem mot 2050, mens det norske forbruket i basis-scenarioet øker fra dagens om lag 140 TWh til 220 TWh i 2050.

Dette melder Statnett i sin nye Langsiktige Markedsanalyse i dag.

Nei til kraftutbygging

Regjeringen har vært tydelige på at de ikke vil ha utbygging av vannkraft, da dette betyr inngripen i naturen. Effektivisering av eksisterende anlegg kan gjennomføres, men det er begrenset hvor mye man kan få ut av et slikt tiltak.

Vindkraft er svært kontroversielt og krevende å få bygget. Solkraft har sine begrensinger for oss som bor så langt i nord. Kjernekraft vil ikke regjeringen en gang diskutere.

Havvind tar langt tid å bygge ut og har sine begrensinger. Strømproduksjon med havvind vil også medføre langt høyere strømpriser enn det vi er vant til i dag. Skal staten da subsidiere havvind og sende regningen til skattebetalerne. Er det så lurt?

Så hvordan i himmelens navn skal vi greie å doble strømproduksjonen?

Stans i det grønne skiftet

Nye grønne arbeidsplasser, ny grønn industri, elektrifisering av norsk sokkel, massiv eksport av strøm, slutt på biler med fossilt drivstoff. Det mangler ikke på tiltak for dramatisk å øke strømforbruket. Men hvor blir det av realistiske målsettinger for kraftutbygging som imøtekommer behovet for mer kraft?

Det blir bråbrems i det grønne skiftet om vi ikke finner ut av dette rimelig raskt. Kraftutbygging tar tid.

Flere nyheter: