Menu
Kollapsen av Kakhovka-dammen i den russisk-okkuperte delen av Ukraina har ført til store oversvømmelser langs elva Dnipro. Foto: AP / NTB

USAs spionsatellitter og NORSAR registrerte eksplosjon ved dam

Både amerikanske spionsatellitter og NORSAR registrerte en eksplosjon ved Kakhovka-demningen i Ukraina før den brøt sammen.

Av NTB | 09.06.2023 16:38:54

Vitenskap og teknologi: Ifølge New York Times registrerte infrarøde sensorer på amerikanske spionsatellitter varmeutvikling fra demningen som tilsier at det fant sted en eksplosjon.

Norges seismologiske institutt (NORSAR) registrerte også en kraftig eksplosjon, kort tid før det ble meldt at demningen hadde kollapset.

Eksplosjonen ble fanget opp av en målestasjon i Bukovina i Romania, som ligger rundt 620 kilometer unna demningen.

– Vi er overbevist om at det var snakk om en eksplosjon. Det var ikke en liten eksplosjon, sier avdelingsleder Ben Dando i NORSAR.

Det er ikke fastslått hvorfor den russisk-okkuperte Kakhovka-demningen sørøst i Ukraina brøt sammen, men Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha stått bak.