Menu
Rentebeslutningen fra The Fed ble kunngjort av sentralbanksjef Jerome Powell onsdag. Arkivfoto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

USAs sentralbank hever renten med 0,25 prosentpoeng

Den amerikanske sentralbanken setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen er den åttende på rad og er i tråd med forventningene.

Av NTB | 01.02.2023 20:07:44

Økonomi og næringsliv: Sentralbanksjef Jerome Powell kunngjorde rentehevingen onsdag. Etter endringen fra Federal Reserve – også kjent som The Fed – ligger renten på 4,5-4,75 prosent.

Inflasjonen har avtatt noe, men er fortsatt høy, heter det i bankens uttalelse om rentebeslutningen. Der står det også at indikatorene i det siste «peker i retning av en moderat vekst i forbruk og produksjon».

I desember anslo sentralbanken i sin prognose at styringsrenten skulle opp til 5-5,25 prosent i 2023, noe som tilsier ytterligere to rentehevinger framover. Banken bekrefter onsdag at den forventer ytterligere økninger som følge av inflasjonen.

Samtidig har inflasjonstrykket i USA avtatt de siste månedene, flere store teknologiselskap har varslet nedbemanning, og amerikanske husholdninger holder nå igjen på pengebruken.

Målet med rentehevingen er å få ned prisveksten, som i fjor var på sitt høyeste på flere tiår, men som har gått noe tilbake fra toppnivået.

Den forrige rentehevingen var på et halvt prosentpoeng, mens de fire foregående var på 0,75 prosentpoeng, også omtalt som en trippelheving.

Flere nyheter: