Menu

USA setter Den nordiske motstandsbevegelsen på terrorliste

Den nordiske motstandsbevegelsen og tre av dens ledere er ført opp på USAs terrorliste. Landets utenriksdepartement mener gruppen utgjør en trussel mot USA.

Av NTB | 14.06.2024 20:53:02

Politikk: Oppføringen betyr at eventuelle penger eller verdier den nynazistiske gruppen og lederne har i USA, blir sperret, og de kan ikke benytte det amerikanske finanssystemet.

Departementet sier beslutningen er basert på gruppens voldshistorikk, som er tuftet på «deres åpent rasistiske, innvandringsfiendtlige, antisemittiske og anti-LHBTQI+-plattform».

– Gruppen har utført eller forsøkt å utføre terrorhandlinger som truer sikkerheten til amerikanske borgere og USAs sikkerhet, utenrikspolitikk og økonomi, heter det i en uttalelse fra amerikanske myndigheter.

De tre lederne som settes på terrorlisten, er leder Fredrik Vejdeland, samt Pär Öberg og Leif Robert Eklund.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de ikke har endret sin vurdering av gruppen.

– Vi anser ikke Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge som en trussel mot rikets sikkerhet, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

Gruppen, som ofte går under forkortelsen NMR, ble grunnlagt i Sverige i 1997 og fikk etter hvert søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene. Disse ble samlet i 2016.

Flere nyheter: