Menu
FN-domstolen ICJ slår fast at USA ikke hadde lov til å fryse enkelte iranske midler og ber partene forhandle om kompensasjon. Her er Irans representant Tavakol Habibzadeh i FNs øverste domstol i Haag torsdag. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

USA jubler over FN-domstols Iran-kjennelse

FN-domstolen ICJ avviser Irans forsøk på å få frigitt nær 2 milliarder dollar fra USA. Men domstolen slår fast at USA har tatt ulovlig beslag i iranske midler.

Av NTB | 30.03.2023 20:44:14

Politikk: Dommerne ved FNs øverste domstol sier torsdag at USA har krenket rettighetene til flere iranske personer og selskaper gjennom å fryse deres midler. De må kompenseres, fastslår ICJ.

Samtidig avviser dommerne at ICJ har jurisdiksjon til å avgjøre Irans hovedkrav om at USA må frigi nesten 2 milliarder dollar i beslaglagte iranske sentralbankmidler.

Begge land erklærer seier etter kjennelsen fra den internasjonale domstolen. Iran mener ICJ bekrefter legitimiteten i deres krav og understreker USAs «ulovlige oppførsel».

Iranerne anklaget USA for å ha brutt en vennskapstraktat fra 1955. Selv om ICJ avviser kravet om sentralbankmidlene, slår domstolen fast at USA gjennom beslag av enkelte andre iranske midler brøt denne traktaten.

ICJ mener USA må kompensere de iranske personene og selskapene det gjelder og gir ordre om at partene skal forhandle om dette. Dersom de ikke blir enige om et erstatningsbeløp, vil domstolen avsi en ny kjennelse.

USA påpeker at domstolen avviste «mesteparten av Irans sak».

– Dette er en stor seier for USA og for ofrene for Irans statsstøttede terrorisme, sier det amerikanske utenriksdepartementets juridiske rådgiver Richard Visek.

Iran avviser at de har noe ansvar for terrorangrepene som USA viser til. Blant dem er bombeangrepet i Beirut i Libanon som krevde 299 menneskeliv i 1983, blant dem 241 amerikanske soldater.

ICJs kjennelser er bindende og kan ikke ankes. Samtidig finnes det ingen maktmidler for å håndheve avgjørelsene.

Iran brakte saken inn for ICJ i 2016 da USAs høyesterett besluttet at de fryste iranske midlene kan utbetales til etterlatte og ofre for angrep som Iran angivelig sto bak.

– Med ti mot fem stemmer støtter domstolen USAs innvending mot jurisdiksjon, sa ICJ-dommer Kirill Gevorgian om sentralbankmidlene da han leste opp den 66 sider lange kjennelsen.

Flere nyheter: