Menu
USAs utenriksdepartement har godkjent salg av seks Seahawk-helikoptre til Norge. Illustrasjonsfoto: Maria Selnes / Forsvaret / Handout

USA godkjenner salg av Seahawk-helikoptre til Norge

USAs utenriksdepartement har godkjent salg av seks MH-60, også kalt Seahawk-helikoptre, til Norge til en verdi av 12 milliarder kroner.

Av NTB | 26.04.2023 21:24:05

Politikk: Ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon er det snakk om seks helikoptre og medfølgende utstyr.

I tillegg har et mulig salg til Norge av vedlikehold og tjenester for Hercules-transportfly til en verdi av 166 millioner dollar, tilsvarende over 1,7 milliarder norske kroner, blitt godkjent av USAs utenriksdepartement, ifølge Pentagon.

Norges forsvarsdepartementet kunngjorde 14. mars i år intensjonen om å kjøpe seks helikoptre fra USA. Det ventes at de første tre helikoptrene leveres sommeren 2025, mens alle seks helikoptre skal være på plass innen 2027.

Danmark har brukt Seahawk siden 2016, og Luftforsvaret kommer til å sende mannskaper dit for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse på helikoptertypen. I første rekke skal de seks helikoptrene gå til Kystvakten.

Helikopterkapasiteten til Marinen og Kystvakten har vært et problem gjennom mange år. 10. juni i fjor hevet regjeringen kontrakten og avsluttet innfasingen av NH-90-helikoptre som ble bestilt helt tilbake i 2001. Forsvaret har vært uten funksjonelle maritime helikoptre helt siden Lynx-helikoptrene ble satt ut av tjeneste ved årsskiftet 2014/15.

Flere nyheter: