Menu
Eldre kjører golfbiler gjennom pensjonistsamfunnet The Villages i Florida. The Villages har den høyeste medianalderen på hele 68,5, mens Utah County har den laveste på 25,9. Foto: AP / NTB

USA eldes fortere

USAs aldrende president er ikke alene. Antallet amerikanere over 65 år har økt kraftig mens barnekullene har blitt mindre, viser den siste folketellingen.

Av NTB | 08.06.2023 06:08:57

Sosiale forhold: President Joe Biden blir 81 år til høsten. Også tidligere president og mulig presidentkandidat Donald Trump er voksen med sine snart fylte 77 år. Det blir stadig uttrykt bekymring for alderen til de to, spesielt for Bidens. Men de to godt voksne mennene kan ses på som et bilde på samfunnet for øvrig.

Som i andre vestlige land øker antallet eldre, viser tallene fra Census Burau, som hvert tiår foretar en folketelling.

Immigrasjon, som i dag er kilde til sosial uro og politisk uenighet, kan på sikt hindre at landet får en befolkningsnedgang.

Utviklingen betyr at medianladeren i USA hoppet fra 37,2 til 38,8 i løpet av dette tiåret.

Som i mange europeiske land er trenden i USA at kvinner utsetter å få barn. De prioriterer utdanning og karrierer og blir eldre før de får barn. Ekspertene påpeker at antallet fødsler gikk kraftig ned under den store resesjonen i 2007-2009, og har ikke tatt seg opp på tidligere nivåer siden.

Sosiolog Philip Cohen ved University of Maryland mener at den lave fødselsraten skyldes en rekke forhold, som mangel på rimelig barnepass, bekymringer knyttet til helsetjenester, bolig og trygge, langvarige arbeidsforhold.

– Disse usikkerhetsmomentene legger alle en demper på fødselstallene. Familier synes det er vanskelig å bestemme seg for å sette barn til verden og oppdra dem, mener han.

– Alderen øker som følge av et århundre bedre medisinsk behandling av sykdommer og dessuten vaksinasjonsprogrammer. Stadig flere opplever å bli hundre år eller mer, påpeker Thomas Perls, professor i medisin ved Boston University.

Folketellingen var den første etter at USAs høyesterett legaliserte ekteskap av samme kjønn i 2015. Census Bureau opplyser at 1,7 prosent av parhusholdninger var likekjønnede. Fordi spørsmål om seksuell legning ikke inngår i folketellingen, har man ikke statistikk over hvor mange LHBTQ+-personer som er enslige eller som ikke bor sammen med partner eller ektefelle.

Medianalderen varierer mye etter rase og etnisitet. Hvite utgjør den største gruppen, med en medianalder på 44,5. Mennesker med latinamerikansk bakgrunn utgjør den yngste gruppen, med en median alder på 30. En firedel av alle barn i USA er latinamerikanske.

Svarte amerikanere har en medianalder på 35,5. Tallet for asiater ligger på 37,2.

Puerto Rico hadde en medianalder på hele 45,2, noe som blant annet skyldes at en stor voksen, arbeidsfør gruppe reiste fra øya som følge av en rekke orkaner og dårlig samfunnsmessig forvaltning.

Selv om USA nå har fått en eldre befolkning, der 65 åringer og eldre i 2020 utgjorde 16,8 prosent av til sammen 331 millioner innbyggere, er USAs befolkningssammensetning relativt ung sammenlignet med land som Japan, Italia og Hellas.

Antallet eldre amerikanere vil imidlertid også øke i årene som kommer.

– I det lange løp er immigrasjon den eneste måten USA kommer til å unngå befolkningsnedgang, påpeker Cohen.

I perioden 2010 til 2020 økte andelen av 65 åringer og eldre med en tredel. Det er den høyeste økningen på et tiår på de siste 130 årene. Samtidig går antallet fødsler ned.

Utviklingen viser også at antallet 100 åringer i tiårsperioden økte fra 53.000 til over 80.000.

Delstaten Utah, der den største andelen av mormoner bor, har landets høyeste antall fødsler og var dermed den yngste staten, med en medianalder på 31,3.

(©NTB)

Flere nyheter: