Menu
Unio har uttrykt mistillit til Rikslønnsnemnda i forkant av behandlingen av arbeidskonflikten organisasjonen står i. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Unio ber Rikslønnsnemnda kaste ut to medlemmer

Unio mener at de faste representantene for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Rikslønnsnemnda bør fratre fra behandlingen av konflikten i statsoppgjøret.

Av NTB | 24.06.2024 18:33:13

Arbeidsliv: Unio-leder Ragnhild Lied ber Rikslønnsnemnda vurdere egne medlemmers habilitet i saken.

Denne vurderingen, mener Lied, bør innebære at leder i LO Stat, Egil André Aas, og statens representant, personaldirektør Gisle Norheim, fratrer sine plasser i nemnda.

– Det er viktig at de to fratrer nemnda for at vi skal ha tillit til nemndbehandlingen. De erfaringene vi tidligere har gjort oss i nemnda gjør at vi stiller spørsmål ved hvorvidt LO Stat faktisk representerer alle arbeidstakere, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Khrono.

Dermed har de krevd at LO ikke skal være en part i forhandlingene som skal avgjøre om Unio og Akademikerne skal få fortsette med en egen tariffavtale. Dette fordi de mener LO har sterke egeninteresser i saken.

– Stortinget har sagt at en må ha tiltro til institusjoner i Norge, og det synes vi er et godt svar, sier Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

Rikslønnsnemnda sier at de ikke vil ta slike diskusjoner via mediene.

– Jeg forholder meg til de spørsmålene nemnda har på sitt bord. Hvis Unio har noe de skulle ha sagt om nemnda, må de si det til oss, og ikke via mediene, sier nemndleder Liv Synnøve Taraldsrud.

– Når regjeringen og LO så tydelig er part i konflikten, og i tillegg har en formell tilknytning gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, må det få konsekvenser for den videre behandlingen, sa Lied til Aftenposten den gang.

LO har fast plass i nemnda som nøytralt medlem uten stemmerett, men Unio-lederen mener organisasjonen ikke kan ses på som nøytrale i denne saken.

Tidlig i juni ba Unio Stortinget om å oppnevne en egen nemnd når saken skal behandles. Dette fikk de nei til.

(©NTB)

Flere nyheter: