Menu
Nær 60 prosent av politiansatte svarer i en undersøkelse at de opplever fryktkultur i politiet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Undersøkelse: Seks av ti politiansatte mener politiet er preget av fryktkultur

Nesten seks av ti politiansatte mener at politiet er preget av fryktkultur, viser en undersøkelse fra Politiforum.

Av NTB | 19.09.2023 10:22:27

Kriminalitet og rettsvesen: 58,6 prosent svarer dette. I tillegg svarer 53,3 prosent at de ikke opplever at det er rom for å ytre seg fritt i offentligheten om jobbrelaterte temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt, ifølge Politiforum.

Undersøkelsen viser også at 11,3 prosent har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å gi en faglig, ekstern uttalelse om et jobbrelatert tema de har ekspertise på.

Spørreundersøkelsen var anonym og ble sendt ut på epost til 14.677 medlemmer av Politiets Fellesforbund i juni 2023. Rundt 3000 personer besvarte undersøkelsen.

– Meget bekymringsfullt, sier Rune Glomseth, tidligere førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen (PHS). Han mener det bør tas grep for å endre kultur og ytringsklima.

Seniorforsker Anne M. Ødegård i forskningsstiftelsen Fafo er ikke overrasket over funnene.

– Det har vært noen alvorlige saker som har vist hvor avgjørende det er at noen tør å reise spørsmål og si ifra, sier hun.

Ødegård viser til Monika-saken i Bergen, der en politimann varslet om alvorlige svakheter ved etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død.

(©NTB)

Flere nyheter: