Menu
Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at hun tar resultatene fra undersøkelsen på alvor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Undersøkelse: Flere unge kvinner i politiet opplever uønsket seksuell oppmerksomhet

Andelen unge kvinner og midlertidig ansatte i politiet som har opplevd seksuell oppmerksomhet de siste tolv månedene, øker, viser en ny undersøkelse.

Av NTB | 15.05.2023 11:24:11

Kriminalitet og rettsvesen: I alt sier 5,4 prosent av de spurte i arbeidsmiljøundersøkelsen Rambøll har laget for politiet, at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste tolv månedene.

Totalandelen som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, har falt med 1,2 prosentpoeng siden forrige undersøkelse i 2020.

– Det er likevel 787 medarbeidere og 87 studenter som sier at de har opplevd å bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Det tar vi på alvor, og vi kommer til å fortsette å jobbe målrettet for å forebygge, gjennom både strukturelle og kulturelle tiltak. Det handler om tydelig ledelse og psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet som krever systematisk arbeid over tid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Blant kvinner under 30 år har andelen som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økt med 2,5 prosentpoeng siden forrige undersøkelse. Blant de midlertidig ansatte øker andelen med 1,7 prosentpoeng.

– Undersøkelsen viser at vi har to sårbare grupper som vi bør ha særlig oppmerksomhet på fremover: Unge kvinner under 30 år og midlertidig ansatte. I den videre oppfølgingen av undersøkelsen vil vi se på tiltak rettet spesielt mot disse to målgruppene, sier Bjørnland.

Flere nyheter: