Menu
– Vi må fortsette å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Hanna Johre / NTB

Ukrainske flyktninger bør få bolig lettere, mener regjeringen

Regjeringen foreslår at ukrainske flyktninger lettere skal få seg bolig i Norge på midlertidig basis og innpass i arbeidslivet.

Av NTB | 31.03.2023 12:54:03

Politikk: Det er to endringer regjeringen foreslår for å skape mer fleksibilitet for dem som flykter hit fra krigen i Ukraina.

– De russiske angrepene i Ukraina gjør at det fortsatt er mange ukrainere som må forlate hjemlandet sitt. Det betyr at vi nå regner med at det blir behov for å bosette enda flere i år enn i 2022. Derfor må vi fortsette å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun foreslår at husleieloven endres slik at ukrainske flyktninger kan inngå tidsbestemte leiekontrakter med minstetid på ett år for leie av fritidsboliger.

Persen foreslår også at deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging for å se om de er kvalifisert til lokale arbeidsplasser.

Regjeringen varslet i januar at de jobbet med dette og kom med forslagene fredag.