Menu
Ukraina sliter med å rekruttere soldater og åpner for å gi amnesti til straffedømte som verver seg til landets væpnede styrker. Foto: AP / NTB

Ukraina vil rekruttere soldater i landets fengsler

Ukraina gjør som Russland og åpner for å løslate straffedømte fra landets fengsler mot at de verver seg som soldater.

Av NTB | 08.05.2024 16:24:48

Kriminalitet og rettsvesen: Den ukrainske hæren sliter med å rekruttere nok soldater. Anslagsvis 650.000 menn i stridsdyktig alder har forlatt landet, og andre ligger lavt i håp om å unngå mobilisering.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj medga i februar at 31.000 soldater til da var drept i krigen, mens USA i alt august i fjor anslo at nærmere 70.000 ukrainske soldater til da var drept og opptil 120.000 var såret.

– Nasjonalforsamlingen har stemt for frivillig mobilisering av fanger, opplyser lederen for Zelenskijs parti Folkets tjenere, Olena Sjuljak.

– Loven åpner for at visse kategorier av fanger som ønsker å forsvare landet sitt, kan få slutte seg til forsvarsstyrkene, sier hun.

Det gjør heller ikke høytstående tjenestemenn eller politikere som soner dommer, ifølge Sjuljak.

Den nye loven vil tre i kraft straks den er undertegnet av presidenten i den ukrainske nasjonalforsamlingen, samt av Zelenskyj.

Ukrainske myndigheter har tidligere kritisert Russland for å innvilge amnesti til domfelte som sendes til fronten i Ukraina.

Onsdag stemte et flertall i Ukrainas nasjonalforsamling for en ny lov som åpner for at enkelte grupper av straffedømte slipper å sone dersom de lar seg verve.

Tilbudet gjelder kun for dem som har under tre år igjen å sone, og innsatte som er dømt for seksuelle overgrep, drap på mer enn to personer eller alvorlig korrupsjon, omfattes ikke av den nye loven.