Menu
Fra venstre stabssjef Andrij Jermak og president Volodomyr Zelenskyj under møte med president Joe Biden og hans forsvarsminister Lloyd Austin under Nato-toppmøtet i Vilnius 12. juli. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Ukraina: – Vi har startet sikkerhetssamtaler med USA

Torsdag innledet Ukraina og USA samtaler med mål om å gi sikkerhetsgarantier opp mot et potensielt Nato-medlemskap, ifølge Zelenskyjs stabssjef.

Av NTB | 04.08.2023 03:03:07

Politikk: Samtalene er en oppfølging fra Nato-toppmøtet i juli, der Ukraina ble lovet langvarige våpenforsendelser av G7-landene som en del av flere sikkerhetsgarantier.

Myndighetene i Kyiv ser disse drøftingene med USA som et steg på veien mot medlemskap i Nato. G7-landene understreket imidlertid at dette er uaktuelt inntil krigen med Russland er avsluttet.

Volodomyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak skriver på plattformen Telegram at avtalen på G7-toppmøtet er en basis for videre bilaterale avtaler. Det er ikke oppgitt hvordan møtet fant sted, eller hvem som deltok.

– Det er symbolsk at det er USA, vår viktigste strategiske partner, som er det første landet vi innleder denne prosessen med. Vi skal skape en vellykket modell for de andre partnerne, skriver han.