Menu
Byvåpen fra Etne (til venstre) og Sauda.

Uenighet om kommunegrense

Kommunegrensen mellom Etne og Sauda skaper uenighet, og nå må Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta en avgjørelse.

Av Egil M Solberg | 19.07.2023 08:33:00

Kommune: Etne ønsker å utvide grensen og få en del av Sauda, tilsvarende 660 000 kvadratmeter, ifølge avisen Ryfylke.

Dette skyldes at den nåværende grensen ikke samsvarer med grensefastsettingsdokumentene.

Sauda kommune og Statsforvalteren i Vestland anbefaler imidlertid at grensen ikke endres, da det ville føre til at eiendommer tilhører to forskjellige fylker.

Avgjørelsen ligger nå hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere nyheter: