Menu
Utenriksdepartementet (UD) mener at Norge gjør tilstrekkelig for å oppfylle sin plikt for å forhindre folkemord i Gaza i henhold til Folkemordkonvensjonen. Her er israelske stridsvogner fotografert nær den israelske grensa til Gazastripen. Foto: Leo Correa / AP / NTB

UD: Norge oppfyller sin plikt for å forhindre folkemord i Gaza

Utenriksdepartementet (UD) mener at Norge gjør tilstrekkelig for å oppfylle sin plikt for å forhindre folkemord i Gaza i henhold til Folkemordkonvensjonen.

Av NTB | 04.06.2024 21:03:02

Politikk: I lys av Den internasjonale domstolens (ICJ) kjennelser i Sør-Afrikas folkemordsak mot Israel har UD gjennomgått hvilke forpliktelser Norge har i henhold til Folkemordkonvensjonen.

Som et minimum legges det til grunn at Norge og andre stater unngår å bistå, enten direkte eller indirekte, eventuelle gjerningspersoner. Det er også forventet at Norge, innenfor vår kontrollsfære, motvirker aktiviteter som støtter opp om et potensielt folkemord.

UD trekker blant annet fram at Norge verken gir finansiell eller materiell bistand til eventuelle gjerningspersoner i Israel, og konkluderer med at Norge dermed oppfyller sine forpliktelser.

– Etter Utenriksdepartementets syn er det ikke tvilsomt at Norge oppfyller disse og andre krav som Folkemordkonvensjonen stiller til tredjestater, skriver UD i en pressemelding.

UD peker også på flere tiltak Norge har iverksatt mot Israel i lys av ICJs kjennelser. Blant annet at regjeringen har frarådet handel og næringsvirksomhet med israelske bosetninger, og at det ikke er tillatt for norske bedrifter å eksportere forsvarsmateriell til Israel.

(©NTB)

Flere nyheter: