Menu
Utenriksdepartementet får refs av Sivilombudet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

UD får kritikk fra Sivilombudet i innsynssak om utnevnelsen av Huitfeldt som ambassadør

Utenriksdepartementet hadde ikke hjemmel for ikke å journalføre dokumenter knyttet til at Anniken Huitfeldt ble utnevnt som Norges ambassadør i Washington, fastslår Sivilombudet.

Av NTB | 28.06.2024 12:03:02

Politikk: Ombudet vil i tiden framover følge særskilt med på behandlingstiden i innsynssaker i Utenriksdepartementet.

– Departementet bes synliggjøre sakene på E-innsyn så snart som praktisk mulig, eller oppgi grunnen til at dette ikke skal eller kan gjøres. Departementet bes gi tilbakemelding til ombudet om at dette er gjort innen 15. august 2024, heter det blant annet.

– Kravet ble avslått med hjemmel i offentleglova paragraf 14 første ledd og det sto at «[d]et gis ikke innsyn i ansettelsessaker før de er besluttet i statsråd». Det ble opplyst at merinnsyn jamfør paragraf 11 var vurdert, skriver Sivilombudet.

I saken får Utenriksdepartementet kritikk både for behandlingen av innsynskravet og for journalføringen.

Rongved legger til at UD har beklaget tidsbruken for behandlingen av innsynsbegjæringen overfor Sivilombudet.

– Utenriksdepartementet skal opprettholde arkivering og journalføringsplikt, og svare på innsynsbegjæringer innen fastsatt tidsfrist.

Også Nærings- og fiskeridepartementet har fått refs for saksbehandlingstid. Her dreier det seg om en journalist i Dagens Næringsliv som hadde påklaget to innsynsavgjørelser fra henholdsvis Sjøfartsdirektoratet og Patentstyret om innsyn i sluttavtaler. Departementet ga beskjed om at saksbehandlingstiden ville bli lang, noe Sivilombudet mener var ubegrunnet.

16. januar ba klageren om innsyn i dokumenter knyttet til utnevnelsen av tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt som ny norsk ambassadør til USA – en utnevnelse som formelt skjedde 15. mars. Departementet svarte to uker senere.

– Vi har mottatt Sivilombudets uttalelse. Vi vil nå gå gjennom den og følge opp ombudets merknader, sier pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet til NTB fredag ettermiddag.

Utenriksdepartementet ble også kritisert av Sivilombudet for to år siden i forbindelse med saksbehandlingen av Bergens Tidendes innsynskrav i Bergen Engines-saken.

Flere nyheter: