Menu
Røyk fyller gatene i Nablus på den israelskokkuperte Vestbredden under et sammenstøt mellom palestinere og israelske soldater den 22. februar. Arkivfoto: Majdi Mohammed / AP / NTB

UD avviser kritikk fra FNs spesialrapportør

For å opprettholde folkerettens prinsipper må Norge se på sitt forhold til Israel, mener FNs spesialrapportør Francesca Albanese. UD avviser kritikken.

Av NTB | 20.03.2023 22:04:19

Krig og konflikter: Albanese er spesialrapportør for FN i okkuperte palestinske områder og mener at både Oslo-avtalene og giverlandsgruppa for Palestina, som Norge leder, har bidratt negativt til palestinernes rett til selvbestemmelse.

I et åpent brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som er publisert i Dagsavisen, retter hun også kraftig kritikk mot Norges bidrag til å opprettholde folkeretten.

Hun kritiserer blant annet Norge for å avstå å stemme ja til resolusjon 77/247 i FNs hovedforsamling, der Den internasjonale domstolen blir bedt om å uttale seg om lovligheten i den israelske okkupasjonen.

– Det er ikke en måte å gi folkeretten forrang på, skriver hun.

– Norges engasjement er basert på ønsket om å støtte opp om FN og internasjonalt samarbeid, og om folkeretten, inkludert en regelbasert verdensorden basert på FN-pakten, sier han til NTB.

– Utenriksministeren har fordømt Israels nylige beslutning om å legalisere bosetningsutposter på den okkuperte Vestbredden og tatt klart avstand fra planene om å bygge tusenvis av nye boliger i allerede etablerte bosetninger, sier Rimestad.

– I jevnlige møter om Midtøsten i FNs sikkerhetsråd og i andre relevante fora har vi fremført tydelig våre posisjoner knyttet til blant annet de israelske bosetningene, utkastelser og husrivninger og voldsbruk fra partene i konflikten, sier han.

– Det var i hovedsak fordi tekstforslaget som inkluderte henvisningen til ICJ ble lagt inn i resolusjonen helt på tampen av forhandlingene. FNs medlemsstater fikk dermed ikke tid til å foreta brede konsultasjoner og grundige vurderinger av konsekvensene av henvisningen, som vi og andre mente var nødvendig i en slik sak, sier han.

– Norsk avståelse skal ikke tolkes som at vi mener at saken er irrelevant for domstolen å vurdere. Vi ser fram til å lese ICJs konklusjoner, understreker Rimestad.

– Det er nedslående at vestlige stater, inkludert Norge, kategorisk nekter å treffe tiltak nedfelt i FN-pakten. Til tross for Israels ugjerninger og oppfordringer fra sivilsamfunnet, som norsk fagbevegelse, heter det i brevet.

Statssekretær Erling Rimestad (Ap) i Utenriksdepartementet avviser på vegne av Huitfeldt kritikken fra FNs spesialrapportør.

Rimestad forsvarer også Norges beslutning om å avstå fra å stemme da FNs hovedforsamling ba Den internasjonale domstolen (ICJ) om å uttale seg om lovligheten i den israelske okkupasjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: