Menu
DIGITALE KOMMUNER. – Høye innloggingstall ser vi ofte hos kommuner som er flinke til å kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv, sier Nina Olsen Munthe i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digdir

Tysvær og Karmøy best på offentlige nettjenester

Det folk i Tysvær og Karmøy som oftest logger inn for å bruke offentlige tjenester på nett.

Av Egil M Solberg | 30.03.2023 09:13:22

Samfunn: Mens innbyggere i Kvitsøy topper reservasjonslisten og Stavanger har den høyeste andelen med digital postkasse, er det folk i Tysvær og Karmøy som oftest logger inn for å bruke offentlige tjenester på nett.

Det framgår av den månedlige statistikken fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

På nettsiden Samarbeidsportalen kan alle følge bruken av digitale fellesløsninger som eSignering, ID-porten og Digital postkasse. Dette er løsninger som det offentlige bruker i den digitale kommunikasjonen med innbyggerne.

– Høye brukertall slik vi ser i kommunene Tysvær og Karmøy viser at gode digitale tjenester er viktig for folk. Fellesløsningene fra oss brukes til å bygge disse tjenestene og bidrar til å lette dialogen mellom innbyggere, bedrifter og organisasjoner på den ene siden og stat og kommune på den andre, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe i Digdir.

Mer digitalt gir mer bruk

Mens vi i snitt hadde 0,9 innlogginger per innbygger i Norge i forrige måned, ligger Rogaland nede på 0,07 innlogginger per innbygger.

Innbyggerne i Tysvær og Karmøy logger på langt oftere enn både rogalendinger spesielt og nordmenn generelt. Her ligger snittet for siste måned på 0,21 innlogginger for hver innbygger.

– Høye innloggingstall ser vi ofte hos kommuner som er flinke til å kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. Dersom folk har tilgang til mange digitale tjenester, og disse oppleves som relevante og nyttige, øker bruken. Gevinsten er en mer effektiv offentlig sektor, sier Olsen Munthe.

48,5 prosent av innbyggerne i Rogaland har Digital postkasse, noe som er litt under landssnittet på 50 prosent. Digital postkasse er en offentlig tjeneste som lar folk motta meldinger på en sikker, rask og enkel måte. I fylket er andelen Digital postkasse-brukere høyest i Stavanger og Sola, og lavest i Lund og Sokndal.

Flest eldre som reserverer seg

Det er også mulig for innbyggere å reservere seg mot digital kontakt med det offentlige. Totalt 3,09 prosent av alle rogalendinger har reservert seg mot dette. Kvitsøy er den kommunen i Rogaland der flest har reservert seg, etterfulgt av Utsira og Lund. Færrest personer har reservert seg i Sandnes, Sola og Randaberg.

– Reservasjoner følger gjerne alder. Generelt ser vi at kommuner med høyt alderssnitt, også har flere innbyggere som har reservert seg mot digital kommunikasjon fra kommunen. Derfor er det viktig å huske på brukerne når man lager nye offentlige løsninger. Jo mer brukervennlige og inkluderende tjenestene er, desto flere vil bruke dem på sikt, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe i Digdir.

FAKTA

Disse rogalendingene logger inn oftest:
1. Tysvær: 0,21
1. Karmøy: 0,21
3. Sokndal: 0,20
4. Hjelmeland: 0,11
5. Klepp: 0,10

(Andel innbyggere i Rogaland som har logget seg inn på en digital tjeneste sist måned)

Her er Digital postkasse mest populær:
1. Stavanger: 53,1%
2. Sola: 50,1%
2. Randaberg: 50,1%
4. Haugesund: 49,0%
5. Utsira: 48,9%

(Andel innbyggere i Rogaland som har skaffet seg Digital postkasse)

Disse kommunene har flest reserverte innbyggere:
1. Kvitsøy: 5,93%
2. Utsira: 5,85%
3. Lund: 5,79%
4. Eigersund: 4,57%
5. Bjerkreim: 4,52%

(Andel innbyggere i Rogaland som registrert seg i Reservasjonsregisteret)

Flere nyheter: