Menu
Tysklands næringsminister Robert Habeck advarer om konsekvenser for tysk industri dersom gasstilførselen fra Russland opphører. Arkivfoto: Kay Nietfeld / DPA / AP / NTB

Tysklands næringsminister advarer om industrinedstenging uten russisk gass

Tyskland kan måtte redusere eller til og med stenge ned industrikapasiteten hvis tilførselen av russisk gass stanser neste år, advarer næringsministeren.

Av NTB | 13.06.2023 03:59:06

Politikk: Næringsminister Robert Habeck, som også er visestatsminister, kom med advarselen mandag på en konferanse i Øst-Tyskland. Der sa han at tyske beslutningstakere må unngå «å gjøre den samme feilen på nytt» ved å anta at økonomien forblir uberørt uten at man tar høyde for å sikre energitilgang.

– Det finnes ikke noe sikkert scenario for hvordan dette kan ende, sa Habeck ifølge Bloomberg.

Bakteppet er at en avtale mellom Russland og Ukraina om transitt av russisk gass utløper neste år. Hvis avtalen ikke forlenges, kan konsekvensene bli store, mener Habeck.

Til tross for Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor, har Ukraina fortsatt inntekter fra transitt av russisk gass som går via rør i Ukraina til blant annet Østerrike, Slovakia, Italia og Ungarn.

Habeck peker på at regler om å dele byrden dersom det oppstår potensiell gassmangel i disse landene dersom avtalen ikke videreføres, gjør at Tyskland må eksportere gass til disse landene for å dekke opp for gassunderskuddet. Det vil igjen føre til at Tyskland, som er Europas største økonomi, risikerer å måtte begrense eller kutte i sin egen industriproduksjon, mener han.