Menu
Partileder Arild Hermstad og Natalia Golis under MDG-landsmøtet fredag kveld. Begge har sittet i sentralstyret, som har innstilt på et EU-ja. Foto: Javad Parsa / NTB

Tydelig ja-vind i MDGs EU-debatt

Et stort flertall av dem som gikk på talerstolen da MDG diskuterte EU-saken fredag kveld, vil at Norge skal søke EU-medlemskap

Av NTB | 12.05.2023 21:24:22

Politikk: Partiet skal stemme ja eller nei til norsk EU-søknad på landsmøtet på Fornebu lørdag.

En uformell opptelling NTB har gjort, viser at 31 av dem som var oppe på talerstolen i debatten, tok til orde for at Norge bør gå inn i nye forhandlinger med EU – med sikte på norsk EU-medlemskap. 17 var imot, eller mente at avgjørelsen bør utsettes.

Mange av dem som argumenterte for en norsk EU-søknad, viste til sikkerhetspolitikk, solidaritet og at Norge bør være representert i EUs demokratiske organer.

– Klimautfordringene krever en bedre organisert verden og overnasjonalt samarbeid, sa en av debattantene.

På nei-siden gikk argumentene blant annet på at et EU-ja kan virke splittende for partiorganisasjonen, at debatten ikke hører hjemme i et lokalvalg, og at deler av EUs politikk ikke er bra for Norge.

Flere uttrykte også bekymring for at «oljesmurte» og «oljekåte» norske politikere skulle få påvirkning innad i EU og på Norges EU-forhandlinger.

Etter debatten ble det arrangert en fekteduell mellom ja-mann Paal Frisvold og nei-mann Adam Tumidajewicz på scenen, hvor premisset var at taperen skulle endre standpunkt. Tumidajewicz siden vant knepent 10-9, så da ligger det kanskje likevel an til en jevn votering lørdag.

(©NTB)

Flere nyheter: