Menu
Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Tungmetaller i krabbe i Ålfjorden

Naturvernforbundet Hordaland hevder det er farlig høye verdier av tungmetaller i krabbe fisket i nærheten av oppdrettsanlegg i Ålfjorden. Nå vil de ha slutt på oppdrett i fjorden.

Av Egil M Solberg | 09.07.2024 00:11:04

Miljø: Naturvernforbundet Hordaland har sendt en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Vestland og Mattilsynet om helsefarlige miljøgifter i krabber fra Ålfjorden.

Målinger utført i samarbeid med Universitetet i Bergen viste høye nivåer av kadmium i Krabbe, langt over tillatte verdier satt av European Food Safety Authority (EFSA).

Tom Skauge, leder for Naturvernforbundet Hordaland, mener at oppdrettsanlegg i Ålfjorden er hovedansvarlig for forurensningen.

Statsforvalteren i Vestland erkjenner problemstillingen og fremhever at det gjelder hele kysten der det er akvakulturanlegg.

Naturvernforbundet anbefaler derfor opphør av oppdrettsvirksomheten.

Flere nyheter: