Menu
Donald Trump har startet valgkampen – og er i medvind. Ekspresidenten kunne ha flyttet inn i Det hvite hus igjen hvis det var valg i dag, sier ekspert. Foto: Geoff Stellfox / The Gazette via AP / NTB

Trump leder på målinger: – Større sjanse til å vinne nå enn i 2016

Donald Trump leder over Joe Biden både nasjonalt og i viktige vippestater. En ny Trump-periode er en gavepakke til Russland, sier ekspert.

Av NTB | 10.12.2023 10:09:42

Politikk: Det nasjonale snittet viser at Trump er foran Biden med 2,4 prosentpoeng, viser oversikten til 270towin.com. Nettstedet 538 har samlet en rekke målinger som viser samme trend.

Samtidig skriver The New York Times at Trump leder i viktige vippestater. Valget er 5. november neste år. Innen den tid skal Republikanerne velge sin kandidat, der leder Trump klart over rivalene.

Men også Republikanere som Nikki Haley og Ron DeSantis er foran Biden på målingene.

– Jeg vil si at det er 50/50 for hvorvidt Biden eller Trump blir president neste år slik det ser ut nå, legger Civita-rådgiveren til.

Både Løkke og Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, påpeker at ting kan se annerledes ut neste år og at dette er øyeblikksbilder.

Men Mjelde sier dette om Trumps sjanser til å holde hele veien inn:

– De er meget gode. Hadde valget vært i dag, ville Trump vunnet, tror jeg. I et land fullt av misfornøyde folk kan en protestkandidat som Trump alltid vinne.

– Målingene har tidligere undervurdert Trumps reelle støtte blant velgerne, sier Mjelde til NTB.

– Dette handler i stor grad om generell politisk misnøye. 60 prosent av velgerne er misfornøyd med Biden, og det vil nødvendigvis motstanderen tjene på, uansett hvem republikanerne nominerer.

Løkke mener tallene vitner om en sterk polarisering i USA, og at Biden er en svakere kandidat nå enn for fire år siden. Biden sa selv denne uka at han ikke er sikker på om han hadde stilt i 2024 hvis ikke det var for å hindre Trump i å flytte inn igjen i Det hvite hus.

Biden fyller 82 år kort tid etter valget. Trump blir 78 sommeren før valget.

– Spesielt hans høye alder er et stort problem for Biden. En annen årsak til at Trump har gjort det bra på målingene, er at han paradoksalt nok har preget mediene i mindre grad, sier Løkke.

Han påpeker at Trump også er upopulær – og at tiltalene ikke kommer til å være en fordel i valgkampen. Spørsmålet er om en fellende dom skal bli det som holder Trump ute av Det hvite hus.

– Men her er vi i ukjent farvann, vi har simpelthen aldri opplevd noe lignende i amerikansk politisk historie: At en tidligere president og nå presidentkandidat er under flere tiltaler, samtidig som vedkommende driver presidentkampanje, sier Løkke.

Mjelde sier det sannsynligvis kun er den føderale saken om kongresstormingen som kan få en dom før valget.

– Og det er en av de svakeste sakene mot han. Trump kan fort gå klar av de andre tiltalene inntil valget er over. For republikanerne er uansett tiltalene blitt en grunn til å stemme for Trump, som en proteststemme mot et «rigget» politisk system, sier Mjelde.

Han advarer imidlertid mot å avskrive Biden. Løkke mener Biden må satse på at økonomien styrker seg og at folk får bedret kjøpekraft.

– Samtidig vil Trump igjen ta mer plass i mediene og minne amerikanske velgere på at Trump er Trump. Det vil antakelig styrke Bidens posisjon. Dette fordi ingen mobiliserer demokratiske velgere mer enn nettopp Donald Trump, sier Løkke.

Professor Tormod Heier ved Stabsskolen til Forsvarets høyskole sier det blir uforutsigbart.

– For et land i krig er dette det siste myndighetene i Kyiv trenger, sier Heier til NTB.

Usikkerheten om man får amerikanske våpen, ammunisjon og penger er avgjørende for motivasjonen og kampviljen til soldatene i Donbas, mener han.

For myndighetene i Kyiv skaper det usikkerhet om USA fortsatt skal ha en lederrolle i støtten.

– En koalisjon som samlet sett holder liv i den ukrainske drømmen om en gang å bli et fritt land, sier Heier.

Hva Trump velger å gjøre – eller ikke gjøre, kan få stor betydning for Ukraina.

– Dersom Trump velger en annen kurs enn Biden, vil dette være en gavepakke til Russland. Dette er fordi Russlands sjanse for å vinne fram i krigen øker, sier Heier.

Krigsprofessoren mener Vesten – med USA i lederrollen – gradvis kommer til å slite ned Russlands forsvarsevne, selv om også de produserer mye nytt.

– Hvis den amerikanske kursen legges om, og europeerne føler at de blir stående alene igjen med ansvaret i Ukraina, så vil koalisjonen raskt kunne bryte sammen, sier Heier.

– Det betyr at europeerne vil få store problemer med å fylle det amerikanske bortfallet av våpen dersom Trump trapper ned på våpenhjelpen, sier Heier.

Han mener Trump – som ser på seg selv som en forhandler av rang – kan bruke det for å få gjennom krav til Europa for å fortsette leveransen.

Mye vil til syvende og sist avhenge av hva Trump personlig mener gagner han selv og USAs interesser. Men da snakker vi om en interesseportefølje som er snevrere, mer nasjonalistisk, og mindre opptatt av Bidens frykt for at autoritære stater skal få mer makt internasjonalt, sier Heier.

– Jeg mener Trump har en større sjanse til å vinne i 2024 enn i 2016, sier USA-ekspert Eirik Løkke til NTB.

Han mener Trumps ledelse kan være større enn målingene viser.

Trump står over TV-debatter i Republikanernes interne valgkamp. Samtidig er han støtt og stadig i retten i forbindelse med de mange straffesakene mot ham. Tiltalene har ikke svekket ham internt i partiet, slår Løkke fast.

Det er knyttet spenning til hva en eventuell ny periode med Trump som president får å si for Ukraina – og Europas sikkerhetssituasjon.

Han tror Trump med vilje har vært uklar i kommunikasjonen, og påpeker at han har avslått en invitasjon om å komme til Kyiv.

USA er landet som leverer desidert mest til Ukraina, både når det gjelder penger og våpen. Nesten dobbelt så mye som alle EU-landene til sammen.

(©NTB)

Flere nyheter: