Menu
Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke like ved sitt hjem på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Foto: Privat / NTB

Trondheim kommune setter ned utvalg for å gjennomgå håndteringen av Silje-saken

Trondheim kommune setter ned et utvalg som skal gjennomgå oppfølgingen av de berørte barna og deres pårørende i Silje-saken.

Av NTB | 21.03.2023 08:24:09

Politikk: Utvalget leverer sin rapport innen utløpet av september i år, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

I 2021 viste NRK Brennpunkt serien «Drapet i akebakken» som handler om drapet på fem år gamle Silje Marie Redergård på Tiller i 1994.

Tre gutter i på fire, fem og seks år fikk opprinnelig skylden for drapet, men i februar i år sa statsadvokaten at de skal ansees som uskyldige.

– Trondheim kommune var ansvarlig for de kommunale tjenestene barna og deres familier mottok i etterkant av hendelsen. Deler av oppfølgingen synes i stor grad å være basert på politiets konklusjon om at de tre guttene sto bak volden som førte til dødsfallet, skriver kommunen og fortsetter:

– Kommunedirektøren setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå oppfølgingen de berørte fikk gjennom kommunens ulike tjenester, for å se om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig.

Kommunedirektøren vil vurdere videre oppfølging av saken på bakgrunn av rapporten.

I dokumentaren kritiserte flere eksperter innen etterforskning, avhørsteknikk, psykologi og rettsmedisin politiets etterforskning og hvordan avhørene av barna ble gjennomført. Kommunens oppfølging av barna og familiene ble også problematisert.

Utvalget består av tre medlemmer, hvorav to er ansatt i Trondheim kommune og én er ekstern. De kommunale utvalgsmedlemmene har ikke tidligere hatt noen befatning med saken eller jobbet i de kommunale enhetene som har vært involvert i oppfølgingen av de berørte.

Flere nyheter: