Menu
De fleste MC-ulykkene i Norge skjer på sommeren. På kun to døgn i juni har tre motorsyklister mistet livet i trafikkulykker. Flere er også skadet i ulykker i samme tidsrom. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

Tre motorsyklister døde i trafikken på to dager: – Altfor mange

På kun to dager har tre motorsyklister mistet livet på norske veier. Trygg Trafikk er bekymret og tar til orde for tiltak, spesielt rettet mot godt voksne menn.

Av NTB | 29.06.2024 14:33:13

Ulykker og naturkatastrofer: – Hittil i år har 13 personer omkommet i MC-ulykker i Norge. Det er tragisk og altfor mange, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NTB.

Til sammenligning var det åtte som omkom i trafikkulykker med motorsykkel i samme periode i fjor.

– Det er høyt, men det er ikke sånn at vi aldri har sett slike tall før. I 2022 var det 14 som omkom i første halvår, men sammenlignet med tidligere år er det mange dødsfall, sier Steen.

På under to døgn har tre motorsyklister måtte bøte med livet. To av dem døde i møteulykker med bil, mens én av dem døde i en singelulykke. Samtidig har det vært flere alvorlige MC-ulykker der førerne har overlevd, men er kritisk skadet.

– Når uhellet først er ute, er man lite beskyttet på en motorsykkel sammenlignet med andre kjøretøy, sier Steen.

– En motorsykkel er et krevende kjøretøy som det kreves en god del kompetanse for å kjøre trygt og godt, forklarer han.

En studie gjennomført av Nord universitet i fjor med bistand fra Sintef og Trygg Trafikk viser at profesjonelle MC-førere tar bedre valg inn mot kryss og i svingsituasjoner. Hverdagsmotorsyklisten gjør derimot oftere dårligere vurderinger i de samme situasjonene.

Steen er spesielt bekymret for godt voksne menn som kjører motorsykkel, som utgjør en høy andel av de som dør i ulykker.

– Det er en gruppe vi ser spesielt på. De har ofte hatt en annen opplæring som ikke har hatt like mye fokus på risiko. De trenger derfor annen oppfriskning for å få ny kunnskap som til syvende og sist kan gi dem bedre kompetanse, sier han.

– På motorsykkel må du hele tiden forutse enhver hindring som kan oppstå, og tilpasse deg slik at du kan stoppe eller svinge unna i tide. På mange måter slipper man «billigere» unna i bil fordi man er bedre beskyttet, sier Steen.

Allerede i mai, da totalt fire personer hadde omkommet i motorsykkelulykker siden nyttår, uttrykte Trygg Trafikk at de var bekymret. Siden den gang har ytterligere ni MC-førere mistet livet.

– Vi og mange andre bekymrer oss for at antallet omkomne i MC-ulykker ikke ser ut til å gå ned. Derfor ser vi på tiltak for å gjøre noe med utviklingen. Vi har mye fokus på informasjon, men vurderer også om oppfriskningskurs bør være obligatorisk, sier Steen.

– Det er rett og slett tragisk at så mange mister livet på motorsykkel.

Han synes det er fryktelig trist når det skjer stygge ulykker og forteller at dette går fryktelig tungt innpå mange i MC-miljøet, som ofte har en relasjon til dem som blir skadet eller omkommer.

– Mange av oss møtes når vi er ute på motorsykkeltur – man prater og tar kanskje en kaffe mens man fyller bensin, forteller han.

Lind forklarer videre at unionen gjør det de kan for å opplyse om farene med MC-kjøring. De jobber blant annet med å bedre holdninger i miljøet og med å gjøre folk bevisst på egne ferdigheter.

– Om man er forsiktig og holder en forsvarlig hastighet, er det trygt å kjøre med MC i Norge, så lenge man ikke går på akkord med seg selv, mener han.

Organisasjonen jobber samtidig for at myndighetene skal sette opp underskinner i autovernet flere steder langs veiene. Dette mener han er spesielt viktig når det kommer til utforkjøringer i sving, som er en typisk årsak til flere motorsykkelulykker.

– Det mangler flere steder, men er noe vi løfter i vår kontakt med offentlige myndigheter ved enhver mulighet, sier han.

Han fastslår at trafikksikkerhet er på toppen av regjeringens prioriteringsliste, og at de har tatt grep for å sikre at veiene skal bli enda bedre. Han peker på at de i statsbudsjettet prioriterte 9,7 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksveier.

– Vi fulgte opp dette med å øke bevilgningene til drift og vedlikehold med 640 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier Nygård.

Samtidig mener samferdselsministeren at det er viktig å sette søkelys på føreres atferd, kunnskap og holdninger. Han oppfordrer MC-førere til å være spesielt bevisste på hvor sårbare de er som motorsyklister, og å kjenne sine egne ferdigheter og begrensninger.

– Handlingsrom, synlighet og gode valg med hensyn til fart og plassering er helt avgjørende for din egen sikkerhet. Kjør for deg selv, også når du kjører sammen med andre, sier Nygård.

Ulykkene er spredd over hele landet, fra Telemark til Møre og Romsdal og Nordland.

Mens antallet som døde i trafikkulykker med bil i Norge, har hatt en nedgang over tid, har antallet døde på motorsykkel stagnert.

– Ett dødsfall er et dødsfall for mye, og det går inn over oss alle, sier daglig leder Arild Lind i Norsk Motorcykkel Union til NTB.

– Det er brutalt når mennesker omkommer i trafikken. Motorsyklister er en særlig utsatt trafikantgruppe, og dessverre er antallet drepte og hardt skadede MC-førere stabilt svært høyt sammenlignet med andre grupper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

(©NTB)

Flere nyheter: