Menu
Dårlig tilsyn og oppfølging av mindre sanitære avløpsanlegg kan føre til algeoppblomstringer og utslipp til grunnvann. Foto: Lise Åserud / NTB

Tre av fire kommuner fører ikke systematisk tilsyn med sanitære avløpsanlegg

Kun én av 25 kontrollerte kommuner følger alle forskriftene om sanitært avløpsvann.

Av NTB | 09.05.2023 12:54:13

Natur og miljø: Det ble avdekket under tilsynsaksjonen som Statsforvalteren har gjennomført.

Tilsynet ble gjennomført i 25 kommuner i sju fylker for å kontrollere om kommunene følger opp sine plikter som forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende.

Av alle de kontrollerte kommunene, var det bare en kommune der det ikke ble registrert avvik eller anmerkninger på noen av kontrollpunktene.

– Resultatene fra tilsynsaksjonen er nedslående. Vi forventer at kommunene retter bruddene som ble avdekket, og at de jobber systematisk med rutiner som sikrer god kontroll med avløpsanleggene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I Norge er totalt er det 760.000 innbyggere som bruker private avløpsanlegg. Rundt halvparten av alle disse renser bare ut faste materialer fra avløpet sitt, mens vanndelen slippes ut til nærmeste bekk eller innsjø.

Sanitært avløpsvann kan inneholde bakterier, virus, rester av legemidler og miljøgifter i tillegg til næringsstoffer som fosfor, nitrogen og organisk stoff. Dårlig tilsyn øker faren for utslipp av disse stoffene til grunnvann, badeanlegg og naturområder.

Tilsynsaksjonen viste at 48 prosent av kommunene mangler kunnskap om tilstanden i vannforekomstene når de saksbehandler søknader om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

-For at kommunen skal gjøre en god vurdering av søknader om utslipp, må de ha rutiner som sikrer at de bruker oppdatert kunnskap om tilstanden i vannforekomstene, sier Hambro.

(©NTB)

Flere nyheter: