Menu

Torden og lyn

Det er sendt ut farevarsel for høy intensitet med torden og lyn.

Av Egil M Solberg | 06.10.2022 14:13:25

Varsel: Det er fare for skade på objekter som følge av lynnedslag.

Strømforsyningen og tv/internett kan bli påvirket. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon.

Det kan være lurt å koble fra elektriske apparater. Tilpass farten etter kjøreforholdene. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svømme eller bade.

Det er fare for tordenvær med mye lyn torsdag ettermiddag og kveld. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær

Flere nyheter: