Menu
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kaller situasjonen med forsvunne bekymringsmeldinger for uakseptabel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Toppe om ikke-mottatte bekymringsmeldinger: – Skal ikke skje

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er urolig på barn og unges vegne etter at bekymringsmeldinger fra politiet aldri nådde fram til kommunene.

Av NTB | 11.07.2023 15:22:56

Krig og konflikter: – Jeg er bekymret for at potensielt alvorlige saker og varsler ikke kommer fram. Det føler jeg sterkt på, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til BT.

Til NTB presiserer statsråden at det er satt i gang en granskning av meldingssystemet i barnevernet, etter at det i juni ble klart at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke har kommet fram.

Hun forteller at eieren av Altinn (Digitaliseringsdirektoratet), som har vært kanalen til politiet for kommunikasjon med kommunene, allerede er koblet på granskningen i regi av Bufdir.

– Slik sett er denne sakne allerede en del av granskningen, sier hun til NTB.

– Politidistriktene vil gå gjennom alle meldinger for å skaffe seg en oversikt over hvilke av disse som eventuelt ikke har vært mottatt av kommunene, sier Toppe. Hun legger til at politidistriktene deretter vil ta kontakt med aktuelle kommuner for å sørge for at meldinger som ikke har blitt lest, blir fulgt opp.

Toppe sier til Bergens Tidende at hun forventer at Politidirektoratet følger opp saken i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS for å rette opp i feil og forhindre at slike hendelser kan skje igjen.

– Det handler om å verne barn og ta vare på dem som utsettes for alvorlige ting, og som risikerer å ikke få vernet de skal ha, sier Toppe.

Hun kaller situasjonen uakseptabel.

– Det skal ikke skje.

(©NTB)

Flere nyheter: