Menu
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

To nye havvind-områder utenfor Utsira

NVE foreslår å utrede 20 nye områdene for havvind utenfor norskekysten. To av disse ligger utenfor Utsira.

Av Egil M Solberg | 25.04.2023 17:12:50

Havvind-kommentar: En bredt sammensatt direktoratsgruppe ledet av NVE, har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre.

Ekspertgruppen har både sett på nye område, og dessuten på hvordan en kan øke utnyttelsen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, altså områder der det allerede er vedtatt utbygging av havvind.

Ved Utsira Nord meiner gruppa at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

Alle disse 20 nye områdene er teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere.

– Sammen med flere direktorater og fagmiljøer har vi identifisert 20 havområder med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave. Dette er områder langs hele kysten, fra Skagerak i sør til Barentshavet i nord. Disse havområdene bør nå utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Bredt samarbeid

Regjeringen har en ambisjon om å legge til rette arealer for utbygging av 30 GW havvind. En slik utbygging vil tilsvare nesten en dobling av norsk kraftproduksjon.

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en anbefaling til hvilke havområder som kan være aktuelle for vindkraft.

Dette melder NVE i dag.

Kommentar

Det skal merkes at havvind er rundt ti ganger mer kostbart å produsere sammenlignet med vannkraft og krever enorme subsidier finansiert av skattebetalerne for å kunne utvikles.

Denne uken gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart at havvind i all hovedsak skal benyttes på fastlandet og ikke eksporteres til utlandet.

Det betyr helt enkelt at «den billige» vannkraften blir eksportert, mens «den dyre» havvinden blir sendt i land. Da øker strømprisene igjen. Burde det ikke vært motsatt, slik at strømprisene kunne gått ned?

Regjeringen står også fast på at vi skal øke strømforbruket dramatisk i forbindelse med elektrifiseringen av norske oljeinstallasjoner. Dette er også strøm som hentes fra «den billige» vannkraften. Da blir strømmen dyrere!

Burde ikke også elektrifiseringen vært gjort med havvind? Er det nødvendig å belaste strømnettet på land med dette, når strøm fra havvind allerede vil være tilgjengelig i havet?

Jeg ser lyset står på, men er det noen hjemme?

#Jonas Gahr Støre
#Jan Christian Vestre
#Terje Aasland

Flere nyheter: