Menu
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Tjenestepistol gikk av i garderoben

Spesialenheten for politisaker etterforsker en politimann etter at han løsnet skudd inne i en garderobe. Skuddet gikk gjennom veggen og inn gjennom en badstu.

Av Egil M Solberg | 11.04.2023 20:10:58

Politisaker: Polititjenestepersonen er ilagt et forelegg på kr 14 000,- for overtredelse av straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

Hendelsen skjedde ved endt tjeneste da han skulle trene på avtrekk før hen låste inn våpenet.

Vedkommende avfy1te da et skudd som gikk gjennom veggen og inn i en badstu på stasjonen.

Spesialenheten er ikke i tvil om at handlingen var egnet til å volde fare for andre, at vedkommende opptrådte i strid med kravet til forsvarlig opptreden, og er å bebreide da hen tørrtrente med våpenet uten på forhånd å forvisse seg om at våpenet var tomt, skriver spesialenheten i sin rapport.

Det var den 25. september 2022 at vådeskuddet ble avfyrt på en politistasjon i Sør-Vest politidistrikt.

Flere nyheter: