Menu
Som den med lengst ansiennitet i Høyesterett er Jens Edvin A. Skoghøy (til venstre) stedfortredende for høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie (i midten). Her er de to under markeringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag i januar i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Tilsynsutvalget behandler ikke varslingssaken mot høyesterettsdommer Skoghøy

Tilsynsutvalget for dommere kommer ikke til å behandle varselet mot høyesterettsdommer Jens E. Skoghøy, som stammer fra hans tid på Universitetet i Tromsø.

Av NTB | 04.01.2023 15:15:55

Kriminalitet og rettsvesen: Det bekrefter utvalgsmedlem Ketil Myhre til Dagbladet.

– Dette er ikke et forhold som utvalget vil foreta noen vurdering av. Vårt mandat er å vurdere om dommere har overtrådt sine plikter som dommere, eller på annen måte opptrådt i strid med god dommerskikk, sier Myhre.

Skoghøy fikk et varsel mot seg fra en student da han var professor ved Universitetet i Tromsø.

Tilsynsutvalget fikk en henvendelse om saken fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Skoghøy har allerede forklart seg for utvalget. Denne uttalelsen skal forelegges for Øie, slik at hun kan gi eventuelle merknader.

– Det er for tidlig for meg å si hvor lang tid det vil ta før saken er tilstrekkelig utredet til at utvalget samlet kan ta en vurdering, sier Myhre.

Flere nyheter: