Menu

Tilsynet utvides mot anmeldt psykiater

Statsforvalteren utvider tilsynet mot en anmeldt psykiater på bakgrunn av et varsel. Saken gjelder en inntakssamtale med en pasient.

Av NTB | 17.02.2023 13:55:27

Medisin og helse: – På bakgrunn av en henvendelse vi har mottatt, har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av en psykiater. Dette er den samme psykiateren vi fant grunn til videre tilsynsmessig oppfølging med i januar, og som vi også har funnet grunnlag for å undersøke rekvireringspraksisen til, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De har i et brev til psykiateren bedt om flere opplysninger, med svarfrist 7. mars.

– Det er riktig at det er kommet en slik henvendelse, og den vil bli besvart innen fristen, sier mannens advokat Halvard Helle til NTB, som ikke vil gi noen ytterligere kommentarer.

Først når svaret foreligger, vil det bli avgjort om denne saken skal ses i sammenheng med andre saker hvor psykiateren er involvert.

– I tillegg til de henvendelsene vi har funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av, har vi mottatt fem henvendelser som vi av ulike grunner ikke har funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av på nåværende tidspunkt, heter det i pressemeldingen.

Allerede i januar besluttet Statsforvalteren å opprette tilsynssak mot den samme psykiateren. Dette skjedde etter at forfatter Hilde Rød-Larsen (48) leverte et formelt varsel til Statens helsetilsyn. Rød-Larsen har fortalt til VG at hun og psykiateren hadde sex i terapirommet flere ganger i 1999 og 2000. Hun var ikke hans pasient, men mener at han misbrukte sin legerolle fordi hun var syk med spiseforstyrrelser.

I tillegg har Statsforvalteren åpnet et tilsyn som omhandler psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler.

Psykiateren er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av tilsynssakene mot ham. Aftenposten har fått innsyn i tilsvarene til psykiateren.

«Han er rystet over at de falske anklagene nå fremmes på ny og opplever ut fra sakens behandling at han nærmest står rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og med offentligheten», skriver mannens advokat Halvard Helle i svaret på én av de fem tilsynssakene som er åpnet mot psykiateren.

Det er også kommet inn fem andre henvendelser som gjelder psykiateren, men disse vil ikke bli fulgt opp, skriver Statsforvalteren.

Totalt dreier tilsynet seg om fem ulike saker. Foruten Rød-Larsen har en kvinne varslet om grenseoverskridende atferd for over 20 år siden, mens en annen har klaget på manglende behandling og oppfølging. En fjerde kvinne blant annet manglende oppfølging og manglende skille mellom det private og profesjonelle.

Flere nyheter: