Menu

Tilsyn med Bane Nor, Flytoget og Vy åpnes etter hendelsene i Romeriksporten og på Follobanen

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal undersøke sikkerhet og beredskap for de involverte aktørene i flere store hendelser på jernbanen på Østlandet de siste ukene.

Av NTB | 19.01.2023 17:05:49

Politikk: I en pressemelding skriver tilsynet at de skal føre tilsyn med Bane Nor, Flytoget og Vy fra uke 3 og et par uker framover.

Bakgrunnen er både stengingen av Follobanen fra 19. desember, og hendelsen i tunnelen Romeriksporten 12. desember der to tog ble stående stille i flere timer uten strøm.

– Vi vil undersøke om Bane Nor, Flytoget og Vy har beredskapsplaner som ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende, både for ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.

Flere nyheter: