Menu
Det er helt åpent om Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil få med seg landsmøtet på å si ja til å sende våpen til Ukraina. Foreløpig er det tilsynelatende helt jevnt mellom ja- og nei-fronten. Foto: Carina Johansen / NTB

Tett løp mellom våpenfrontene i Rødt

Røds landsmøte er delt i to når det gjelder om partiet skal si ja eller nei til våpenstøtte til Ukraina. Det kan bli svært jevnt under avstemningen søndag.

Av NTB | 22.04.2023 19:04:06

Økonomi og næringsliv: I løpet av en tre timer lang debatt lørdag var nesten akkurat like mange tilhengere som motstandere oppe på talerstolen.

En uformell opptelling NTB har foretatt, viser at 44 av de talerne som tok opp våpenstøtte, er for å sende våpen, mens 47 er imot.

Av disse har 63 stemmerett. Her fordelte tallene seg med 34 mot våpenstøtte og 29 for.

Søndag skal Rødt-landsmøtet stemme over saken. Hva de rundt 200 stemmeberettigede delegatene vil ende på, er dermed helt åpent.

Lørdag ettermiddag gikk startskuddet for debatten i saken som har vært nesten altoverskyggende på helgens landsmøte i Stavanger.

– Våpen er ikke veien til fred, som krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt. Å tro at mer våpen vil skape fred, er en utopi, sa Siavash Mobasheri fra Oslo Rødt.

– Rødt må slåss for én ting – forhandlinger og fred. Våpenstøtte er et blindspor, het det fra en annen på nei-fronten.

Flere på nei-siden var også opptatt av at våpen bare bidrar til å forlenge krigen.

Underveis i debatten ba ordstyrerne folk om ikke å være så sinte fordi det var barn i salen.

– Hvis Rødt tviholder på et nei, vil vi bli feid av banen. Vi vil ikke få mulighet til å presse regjeringen til å ta fredsinitiativ, sa han.

Argumentet vant gehør hos flere.

– For meg handler dette om solidaritet. Får man en bombe i hodet, hjelper det ikke med hjelm. For at Rødt skal kunne presse regjeringen til å gjøre mer for fredsforhandlinger, er det viktig at vi støtter Ukraina, sa nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Taper de, vil det ikke finnes noe Ukraina, påpekte en delegat fra talerstolen.

– Uten våpenstøtte hadde Putin stått i Kyiv. Det er det verst tenkelige, sa en annen.

– Å støtte Ukraina med våpen, gjør oss ikke til USAs lakeier, framholdt en annen som mener det er riktig å si ja til våpenstøtte.

Flere av talerne gikk hardt ut mot Nato-sjef Jens Stoltenberg, som både ble omtalt som en skam, en krigshisser og en krigsforbryter.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som selv har snudd fra nei til ja, advarte fra talerstolen mot å si nei til forslaget fra sentralstyret om å gå inn for en betinget våpenstøtte.

Andre framholdt at det ukrainske folk kjemper en kamp for sin eksistens.

(©NTB)

Flere nyheter: