Menu
FOTO: DSB

Test av flyalarm kan skremme flyktninger

Onsdag klokken 12 er det igjen klar for testing av Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg. Dette kan oppleves skremmende for flyktningene fra Ukraina.

Av Egil M Solberg | 10.01.2023 13:21:31

Sivilforsvaret: Onsdag 11. januar skal Sivilforsvaret teste sine flyalarmer. Det er normalt ikke noe problem, men med mange nyankomne i Norge som kommer fra en virkelighet der flyalarm var en dramatisk realitet, kan det være behov for å ta litt ekstra hensyn.

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Onsdag 11. januar klokka 12 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmene

Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Informasjon på ulike språk

For nordmenn innebærer ikke en slik varslingsprøve noe problem. Det kan imidlertid virke skremmende for personer som er kommet til Norge fra land der ekte flyalarmer er en realitet, eksempelvis Ukraina. Derfor har Sivilforsvaret utarbeidet informasjonstekster på en rekke språk:

Flere nyheter: