Menu

Klar for ny idrettshall

Allerede i slutten av 2016 kan den nye hallen stå klar for Haugesund pistolklubb og Curlingklubben i Haugesund.

Curling for 23-25 millioner kroner

Haugesund Curlingklubb og Haugesund Pistolklubb har i dag publisert en mulighetsstudie for en flerbrukshall vegg i vegg med Isbanen i Haugesund. Denne har en økonomisk ramme på 23-25 millioner kroner.