Menu

Bygdene skal bli mer attraktive

Det skal i Vindafjord disponeres 700 000 kroner de neste årene for å gjøre bygdene mer attraktive.

Vil redde bygda

Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe som skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda.