Menu

Bønder får fem millioner etter tørkekrise

Fylkesmannen i Rogaland har betalt ut nesten 5 millioner kroner til bønder i Haugesund, Karmøy og Tysvær etter tørkekrisen i sommer. Over 800 bønder har søkt erstatning i Rogaland.

Inntektene øker for bøndene

Skattbar næringsinntekt for bøndene viste en oppgang fra 2016 til 2017. Det viser nye tall fra Tveit regnskap.

Ønsker mindre traktorkjøring

Bønder bør vurdere å frakte traktorene sine på lastebiler for å unngå farlige situasjoner på veiene. Det mener Vegvesenet.

Kostbar nedbør

Våte og ødelagte avlinger gir rekordlave inntekter for bøndene på Vestlandet i år.

Bøndene i Vindafjord får krisehjelp

Store nedbørsmengder denne sommeren, har ført til reduserte avlinger for mange bønder. Nå blir det igangsatt krisetiltak.

Staten og bøndene er enige

Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale, melder NTB.

Tar bøndene i forsvar

- Bøndene trenger minst en halv milliard for å være sikre inntektsutvikling. Det mener Senterpartiets Geir Pollestad.

Demonstrasjon på Rådhusplassen

Bondelagene i Nord-Rogaland demonstrerer foran Rådhuset i Haugesund.

Tilbudet kommer i dag

Statens tilbud til bøndene er nå klart og skal presenteres senere i dag.

Søker om 520 millioner

Rogalandsbøndene har søkt Innovasjon Norge om til sammen 520 millioner kroner til investeringer på gårdene sine til neste år.

Anbefaler høypølser

Norske bønder kan kutte bruken av plast med 80 prosent hvis de lagrer høyet i pølser i stedet for rundballer.

Solid etterbetaling

Melkebønder vil få en solid etterbetaling fordi Tine fikk et overskudd på 1,86 milliarder kroner i fjor.

Bøndene økte inntekten

Bøndene her i landet økte jordbruksinntekten med vel 10 prosent i 2015. Jordbruksinntekten er den delen av bondens årslønn som kommer direkte fra gårdsdriften.

Fornøyde bønder

Bøndene er glade for endringer i stasbudsjettet. Regjeringen foreslo blant annet å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge.

Bra for bøndene

Jordbruksinntektene steg med 13 prosent fra 2014 til 2015. Høyere priser, økt produksjon og gode avlinger ga økte inntekter for de aller fleste bøndene.

«Svinaktig» god utvikling

Bøndene på Haugalandet og i Sunnhordland har hatt en betydelig inntektsøkning det siste året.

2500 færre bønder

Det har blitt 2500 færre bønder med blå regjering. Forskere er forundret over at ikke flere forsvinner, da regjeringen stimulerer til stordrift. Bøndene som er igjen har imidlertid tro på fremtiden.

Beskylder regjeringen for løftebrudd

Norges Bondelag beskylder regjeringen for brudd på løfter om skattelettelser.